Heltid inte lockande

2 oktober 2000

Regeringens vårdkommission ville halvera deltidsarbetslösheten senast den sista november i år, men det verkar just nu närmast omöjligt. I november 1999 var nästan 30 000 sysselsatta inom vård och omsorg anmälda som deltidsarbetslösa på arbetsförmedlingen. Sex månader senare var minskningen bara drygt 1 100 personer, enligt en undersökning som redovisats i tidningen LandstingsVärlden. Detta trots att många landsting erbjudit sjuksköterskor som arbetar deltid att gå upp till heltid. En förklaring till att inte fler gått upp till heltid är en stelbent och oflexibel organisation, en annan är att många deltidsanställdas privata situation omöjliggör heltidsarbete.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida