Hembesök till utskrivna

8 november 2017

På Västmanlands sjukhus i Västerås och Köping ska särskilda team bildas för att besöka äldre, sköra patienter i deras hem efter att de vårdats på sjukhus. Ett första pilotprojekt startar i november.

?Teamen ska vara en brygga mellan sjukhus, vårdcentral och hemsjukvård, öka tryggheten och minska risken för återinläggning. De ska bestå av sjuksköterska, arbetsterapeut eller fysioterapeut medan läkare samt andra kompetenser tillkallas vid behov.?

Bland annat ska teamen följa upp läkemedel, hjälpmedel och de vårdinsatser som påbörjats under sjukhusvistelsen. Patienter kommer också att kunna läggas in vid behov.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida