Hemlig värvningsresa till Polen

6 december 1999

KALMAR. Det finns olika sätt, och överraskande, att försöka lösa bristen på sjuksköterskor. För en tid sedan var en grupp tjänstemän och politiker från landstinget i Kalmar på värvningsresa i Polen. Trots att det berörde Vårdförbundet diskuterades inte frågan innan utan förbundets lokala avdelning fick vetskap om resan först i efterhand. »Det är förvånansvärt att vi inte blivit tillfrågade, inte minst med tanke på att vi har ett bra samarbete inom andra områden«, säger Vårdförbundets Kenneth Sjöström.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida