Hemsjukvård

16 juni 1997

Författare David Gaunt och Göran Lantz (red)
Titel Hemmet i vården – vården i hemmet
160 sidor
Förlag Liber 1997.                    
Cirkapris 270 kronor
ISBN 91-6341-702-2

Vad är ett hem? Redaktörerna David Gaunt och Göran Lantz ställer frågan i sin inledning till denna antologi uppsatser på det tema som finns i bokens titel. Bakgrunden är att det under några årtionden pågått en avinstitutionalisering i Sverige. Människor som tidigare vårdades på sjukhus eller andra institutioner har skrivits ut (om de nu över huvud taget skrevs in) till hemmet eller till mer hemliknande institutioner.
De sju uppsatserna kretsar kring vad som händer när vården flyttar in i de gamlas och sjukas hem, om försöken att skapa ”hemlika” gruppboenden, och så vidare. Inte minst diskuteras den konflikt som uppstår mellan sjukvårds- och hemtjänstpersonalen om vilka principer som ska styra vården i hemmen (inklusive de kommunala gruppboendena).

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida