Hemsjukvård med IT-stöd

7 januari 2003

För att förbättra vården för de patienter som behöver avancerad hemsjukvård krävs ett bra samarbete mellan olika typer av vårdpersonal. Tre enheter inom Stockholms läns landsting, bland annat Astrid Lindgrens barnsjukhus, har tidigare var för sig utvecklat IT-stöd för avancerad hemsjukvård. I ett samarbete mellan landsting, universitet och kommun ska man nu försöka plocka de bästa bitarna ur tidigare utarbetade stödprogram. En hemsjukvårdare ska till exempel med digitalkamerans hjälp kunna hämta experthjälp via datorn och personal inom hemtjänst och sjukvård ska kunna ha tillgång till en gemensam patientjournal. Projektet ska göra det möjligt för nya patientgrupper att vårdas i hemmet och öka patientens valfrihet.

Kontaktperson: monica.winge@lk.sll.se

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida