Hemsjukvård tar blåljusjobb

Hemsjukvård tar blåljusjobb
Sjuksköterskorna Christina Larsson och Johanna Alfredsson inom den kommunala hemsjukvården i Dals-Ed åker på blåljusuppdrag vid behov. Foto: Sebastian Lamotte/Bildbyrån

I Dals-Ed kan kommunens sjuksköterskor ?vara först på plats vid prio 1-larm. När den lokala ?ambulansen är upptagen rycker de in.

9 januari 2018

De omkring 15 sjuksköterskorna inom kommunens hemsjukvård i Dals-Ed är vana vid att ta hand om invånarna vare sig det är avancerad hemsjukvård, som den palliativa vården, eller enklare åkommor som nageltrång.?

Sedan december har de också ett nytt uppdrag. Det kallas i väntan på ambulans, IVPA, och innebär att de åker ut på prio 1-uppdrag när den lokala ambulansen är upptagen.

?— Det känns bra tycker jag, men jag har ju också 20 års erfarenhet av att jobba i ambulansen. Bland mina kolleger har det funnits en oro. Jag har stor förståelse för det, säger Christina Larsson, sjuksköterska i Dals-Ed och även coach i den samverkande sjukvården, som hela arbetssättet kallas.??

I Dals-Ed har Västra Götalandsregionen en ambulans placerad. Men det är en landsbygdskommun och långt till Norra Älvsborgs länssjukhus, NÄL, i Trollhättan. När ambulansen åker på ett uppdrag där patienten kräver sjukhusvård kan den bli upptagen i tre timmar.?

— Då kan vi sjuksköterskor i kommunen komma tidigare och ge vård i väntan på ambulansen. Vår känsla kan sammanfattas med skräckblandad förtjusning, för vi vill ju verkligen ställa upp för patienterna, säger Christina Larsson.??

Syftet är att minska väntetiden för patienter med de mest akuta tillstånden, utifrån SOS Alarms bedömning. Det rör sig till exempel om misstänkta hjärtstillestånd, bröstsmärtor, andningssvårigheter och svåra allergiska reaktioner.?Sjuksköterskorna har fått en tredagarsutbildning där de gått igenom tillstånden, undersökningar och läkemedel. De har ny utrustning; defibrillator, pulsoximeter och en larmtelefon med gps-funktion.

?Efter en genomgång har de fått delegering och generella ordinationer från ambulanssjukvårdens överläkare för att ge akutläkemedel som: smärtlindrande, kramplösande, läkemedel mot chocktillstånd, som adrenalin, antidot mot överdoser av bensodiazepiner och opioider, kortison och nitrolingualspray.

??Farhågan i sjuksköterskegruppen har varit att det nya uppdraget ska drabba deras ordinarie patienter. Därför är det bestämt att om de är upptagna hemma hos en patient behöver de inte åka på akutuppdrag.?

— Men omvänt ska vi i kommunen kunna be ambulansens personal om hjälp om vi har fullt upp och de inte har något uppdrag, säger Christina Larsson. ?

Fakta

OM SAMVERKANDE SJUKVÅRD
De här ingår: cirka 13 kommuners hälso- och sjukvård, vårdcentraler, SOS Alarm, ambulans, 1177 Vårdguiden, medicinsk äldrevårdsavdelning på Uddevalla sjukhus.

OM UPPDRAGEN
Under 2016 utfördes 1 077 samverkansuppdrag i kommunerna, varav 475 var IVPA-uppdrag (I väntan på ambulans).

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida