Hemtjänst

8 september 1997

Författare Lars-Åke Gustafson
Titel Möte, samtal, relation. Om   människor i hemtjänstens vardag. 119 sidor
Förlag Kommentus förlag 1997.
Cirkapris 219 kronor
ISBN 91-7345-025-1

Vad gör man egentligen när man arbetar med andra människor som behöver ens omsorger? Det är den fråga som belyses i den här boken. Upprinnelsen är ett möte där skillnaderna mellan politikerna och hemtjänstens tjänstemän i synen på vad hemtjänstens personal egentligen gör blev uppenbara. Studien gjordes i Linköping när hemtjänsten förändrades 1995/96 och är inriktad på att beskriva vad personalen ska göra enligt politiska beslut, och vad den egentligen gör.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida