Het debatt om röntgensjuksköterskans yrkesinriktning

Ska röntgensjuksköterskan ägna sig åt omvårdnad? Det var den fråga som fick debatten att hetta till när röntgensjuksköterskornas kompetensområden diskuterades i en paneldebatt på röntgenveckan i Örebro i dag onsdag.

20 september 2006

De flesta hade dittills varit överens om att röntgensjuksköterskorna går mot en större specialisering och fördjupning i sitt arbete framöver jämfört med situationen i dag. Och att röntgensjuksköterskorna i framtiden i större utsträckning kommer att ägna sig åt diagnostik – det förekommer redan i dag. Ett exempel på det är sonografernas arbete.

Sonografen Lena Vermin, som arbetar på Karolinska sjukhuset i Solna, berättade om hur hon genom egna initiativ hade fått utbildningen och möjlighet att arbeta självständigt med ultraljudsundersökningar av barn. Och nyutexaminerade Senada Lukovic från Göteborg hävdade att röntgensjuksköterskorna går från att ”ha yrket i händerna” till att tillämpa omvårdnadsteorier i sitt arbete.

Släppa omvårdnaden…

Kanske var det hennes inlägg som fick publiken att tända till. En av deltagarna tyckte att röntgensjuksköterskorna skulle släppa omvårdnaden till undersköterskorna och ägna sig åt att utveckla sitt arbete med det tekniska, och fick medhåll av bland andra Tuula Fridell från Karolinska sjukhuset i Solna. Hon hävdade att omvårdnadsbegreppet begränsade henne i yrket och ville hellre satsa på att diagnostisera. Hon fick medhåll av kollegan Lena Vermin:

– På barnröntgen på Karolinska gör undersköterskor mycket av det arbete som röntgensjuksköterskorna gjorde förut, och det tycker jag är en riktig utveckling.

…eller inte?

Men Gunnela Örnberg, verksam i Skellefteå och ledamot i Rikföreningens för röntgensjuksköterskor styrelse, protesterade.

– Men vi borde kanske etablera termen radiologisk omvårdnad för att bli tydligare med vad det handlar om. Det unika med vårt yrke är kombinationen av teknik och omvårdnad.

Rörligare röntgen

I övrigt var debattdeltagarna överens om att röntgen kommer att bli mer rörlig framöver, både inom sjukhusen och ut i omvärlden, både till vårdcentraler och till patienternas hem.

– År 2016 har vi distriktssonografer, spådde Lena Vermin.

Röntgenveckan i Örebro pågår fram till fredag. Den har samlat 1 600 deltagare, och är ett samarbete mellan sju olika yrkesgrupper inom radiologin, men hvudarrangörer är röntgensjuksköterskornas och röntgenläkarnas organisationer.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida