Hib-infektioner hos barn har nästan utrotats

4 oktober 1999

Hjärnhinneiflammation respektive struplocksinflammation hos barn, orsakade av bakterien Haemophilus influenze, har näst intill utrotats sedan vaccination mot smittämnet 1993 började ingå i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn. Det visar sjuksköterskan Örjan Garpenholts folkhälsovetenskapliga avhandling som las fram vid universitetet i Örebro i slutet av augusti. Bakterien Haemophilus influenze typ b (Hib) har tidigare varit en av de vanligaste orsakerna till allvarlig infektion hos barn. Infektionerna har i många fall varit dödliga eller lett till svåra komplikationer som hjärnskador eller hörselskador. Införandet av vaccinet har också lett till stor samhällsekonomisk vinst, visar avhandlingen.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida