»Hierarkier gör tydligt vem som har ansvaret«

Forskaren Ingrid Tollgerdt-Andersson har på uppdrag av Landstingförbundet och Kommunförbundet studerat ledarskapet inom sjukvården i Europa. Organisationerna är visserligen hierarkiska, men ansvarsfördelningen är tydlig.

14 maj 2001

Filosofie doktor Ingrid Tollgerdt-Andersson forskar kring ledarskapsfrågor och har i boken Chef i landsting skrivit om villkoren för chefer inom offentlig sektor. När boken skrevs för sex år sedan fann hon att det är svårare och mer komplext att vara chef i offentlig sektor än i det privata näringslivet. Något som hon säger har förstärkts under de senare åren.

Ingrid Tollgerdt-Andersson anser inte att ledarskapet inom sjukvården fungerar särskilt bra och ser de långa sjukvårdsköerna som ett exempel på det.

– I Sverige har man mycket mer än i andra länder dragit ned på administrativ personal. Jag är tveksam till nyttan med att sjuksköterskor och läkare lägger ned 40 procent av sin arbetstid på dokumentation i stället för på patientarbete. På kontinenten opererar kirurgen i stället för att administrera.

Tydlig ansvarsfördelning
Hon tror att mycket av dagens administration skulle skötas bättre av en duktig administratör. »Det handlar om effektiv användning av resurserna.« I länder som Holland, Tyskland och Österrike är sjukvårdsköerna betydligt kortare än i Sverige. Där är också organisationerna mer hierarkiska. Och det, säger hon, kan man ha sina invändningar mot, men det positiva är att ansvarsfördelningen blir tydlig.

Ingrid Tollgerdt-Andersson anser att samspelet mellan politiker och profession fungerar dåligt inom den svenska sjukvården. Det saknas en tydlig gränsdragning mellan olika ansvarsområden, säger hon. Under en föreläsning för höga chefer inom offentlig sektor ställde hon frågan om de visste vilka i organisationen de var chefer över. Över hälften av deltagarna var osäkra på det.

Att träffas och ha en öppen dialog är en bra början på att försöka öka tydligheten, säger Ingrid Tollgerdt-Andersson.

– I otrygga organisationer skapas revir, och jag har flera gånger förvånats över hur noga man inom sjukvården bevakar det man ser som sitt eget område.

– Riv reviren, uppmanar hon därför.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida