Historia

4 september 2000

Författare Timothy Garton Ash
Titel Samtidens historia. Rapporter
från Europa vid 1900-talets slut
186 sidor
Förlag Norstedts 2000
Cirkapris 353 kronor
 ISBN 91-1300-771-8

När beskriver man bäst det som skett – när man är mitt i det eller när man med händelserna på avstånd rätt kan värdera dem? Frågan ställer sig författaren, som själv är historiker, i den här boken. Hans svar den här gången är: när man är mitt i. Boken handlar om Europa efter murens fall. I torra kalendarier refereras de viktigaste händelserna på vår kontinent från den 1 januari 1990 till den 31 december 1999.
   
Däremellan finns Timothy Garton Ashs personliga reflektioner i samband med alla de dramatiska händelser om vilka han
likt Fänrik Stål kan säga »därom kan jag berätta, ty jag var med«. Och eftersom den största dramatiken funnits i Central- och Östeuropa och på Balkan är det mesta av intresset koncentrerat dit, även om författaren också gör utflykter till västra delen av världsdelen.

 

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida