Historia

Lars HammarinPå syster Annas tid224 sidor. Jamtli förlag 2004 www.jamtli.com isbn 91-7948-192-2

10 januari 2005

Titelns Anna (Burman) var distriktssköterska i Offerdal och har fått bidra med utdrag ur sin dagbok. I tider då olika farsoter, typ dysenteri eller »rödsot« som den också kallades, rasade hade dåtidens distriktssköterska bråda tider. Hon kunde få rycka ut på sin cykel utrustad med en »brandspruta« med formalin löst i vatten för att rena de drabbade hemmen från smitta. Vid sjuktransporter fick man ta vad som fanns till hands: cykel, häst och vagn eller dressin. Smärre skador klarade patienten själv med ofta ärvda recept från husapoteket.

Bokens författare har varit verksam som barnläkare och skriver här om provinsialläkare, distriktsbarnmorskor och distriktssköterskor i Härjedalen och Jämtland fram till mitten av 1940-talet. Han skildrar deras ensamma arbete med att ge råd, vård och mediciner. De var den organiserade sjukvårdens första utsända i dessa län. Här beskrivs den tidens omhändertagande av gamla och fattiga, om sanatorier och tandvård, sockenapotek och hälsokällor. Boken är rikt illustrerad med bilder.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida