Hit slussas lättare skador

Hit slussas lättare skador
Väntetiden på akuten har blivit kortare för patienter med lättare skador. Monica Magnusson och de andra behandlingssjuksköterskorna tar emot dem på sjuksköterskemottagningen. Foto: Peter Holgersson

På en egen mottagning vid akuten ?i Linköping hjälper behandlingssjuksköterskan ?Monica Magnusson dem med lättare skador. ?Det minskar väntetiden för alla.

6 december 2017

Det är tydligt definierat vilka patienter som behandlingssjuksköterskorna ska ta emot: de med enklare frakturer, skärskador eller brännskador och som är fullt friska, frånsett sin skada. Sorteringen görs av ledningssjuksköterskan. ?

—?Vi frågar vad som har hänt, om skadan och om de tar några mediciner. Är svaret ”ja” triagerar vi till ett akutteam. Behandlingssjuksköterskor tar inte emot multisjuka eller patienter som tar flera mediciner. Är vi osäkra på en patient har vi tillgång till en ledningsläkare som tittar, klämmer och känner, säger Monica Magnusson, sjuksköterska och sektionsledare på akutkliniken vid Linköpings universitetssjukhus.?

Arbetssättet kortar väntetiden till läkarna, som i stället kan lägga sin tid på patienter som kräver mer avancerad medicinsk bedömning. De flesta av läkarna tycker att det är bra. En del kan sakna det lättsamma i att också få behandla mindre krävande fall. ??

Behandlingssjuksköterskorna suturerar, bedövar, vaccinerar, lindar, skriver röntgenremisser och bedömer röntgenbilder tillsammans med ledningsläkare. Det är motionärer som har trampat snett, fotgängare som ramlat och tagit emot sig med händerna, hemmakockar som skurit sig på köttkniven eller bränt sig på en ugnsform.?

Själva idén kom till när en kollega för några år sedan sa till sin chef att hon ville göra något mer av triageuppdraget. Monica Magnusson, som skulle se över sjuksköterskors kompetensutveckling, började fundera på hur sjuksköterskorna på akuten kunde bidra till att patientflödet förbättrades. ?

—?Jag tog kontakt med akutmottagningar runt om i landet för att höra om det fanns några som hade en särskild sjuksköterskemottagning. Jag fick inget napp i Sverige, däremot berättade en dansk läkare som gjorde sin specialisttjänstgöring här att behandlingssjuksköterskor finns i Danmark.??

Ett studiebesök gjordes på sjukhus i danska Herning och strax därefter åkte fem sjuksköterskor från akuten i Linköping dit för en veckas hospitering. Tillbaka på sin arbetsplats diskuterade de, tillsammans med chefer och akutläkare, vilka patienter som skulle kunna behandlas på en sjuksköterskemottagning och om en sådan mottagning skulle kunna innebära några risker eller problem. Viktigast av allt var patientsäkerheten.

?Kravet för att bli behandlingssjuksköterska på akuten i Linköping är minst fem års erfarenhet som sjuksköterska och minst tre års arbete på akutmottagning. Dessutom krävs fyra dagars utbildning då teori varvas med praktiska övningar. Hospitering under tio arbetspass är också obligatoriskt; sju tillsammans med behandlingssjuksköterska och tre med läkare.?

—?I nuläget har sjukhuset de behandlingssjuksköterskor som det finns resurser för, nio stycken. Det innebär ett arbetspass varannan vecka och det är minimum. Fler är intresserade, men så länge öppettiderna är begränsade erbjuder vi numera bara utbildningen till externa sökande. Fast personligen önskar jag att vi kunde ha öppet dygnet runt, säger Monica Magnusson.?

Det har gått bra. Under det första året drevs sjuksköterskemottagningen som ett projekt, men sedan 2015 är den permanent. Utbildningen är populär bland sjuksköterskor, både på det egna sjukhuset och på andra. Antalet nyfikna som vill komma på studiebesök har varit så många att Monica Magnusson slutat räkna dem. ??

Att sjuksköterskor behandlar på en egen mottagning har inte inneburit några problem eller risker. Det har inte gett några avvikelse­rapporter och intervjuer med patienter visar att de är nöjda. Bra omhändertagande, bra be­mötande och kort väntetid, svarar de. Ingen hade hellre velat träffa en läkare, utan tycker att det är bra med en sjuksköterska som kan ägna dem mer tid.?

—?Det roligaste är att vi sjuksköterskor har fått möjlighet att utvecklas. Vi håller oss inom vår profession, men får större ansvar och kan göra viss karriär. Mitt mål är att vår modell ska spridas över landet. Det här är bra både för sjuksköterskor och för patienter.?

Men vissa patienter borde ha kunnat få hjälp på vårdcentralen, anser Monica Magnusson.?

—?En del kommer hit med banala skador för att de inte har fått tid på vårdcentralen. I stället kommer de till akuten där de får vänta väldigt länge. Här är det ju inte tiden i väntrummet ?som räknas utan hur stort vårdbehovet är, säger hon.

Mottagningen i siffror:

 • 2016 behandlades 1 107 patienter under de 40 veckor man höll öppet.
 • En behandlingssjuksköterska åt gången finns på plats, totalt finns 9.
 • Öppettiderna är måndag-fredag klockan 13-21.
 • Grundlönen för behandlingssjuksköterskorna har höjts med 1 500 kronor i månaden.
 • Mottagningen har stängt 12 veckor under sommaren.

Det här gör akutens behandlingssjuksköterskor:

 • suturerar
 • bedövar
 • vaccinerar
 • skriver röntgen­remisser
 • lindar
 • bedömer röntgenbilder med hjälp av ledningsläkare

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida