Hittar snabbt rätt bakterier

Hittar snabbt rätt bakterier
Med den nya metoden individanpassas analysen. Foto: Istockphoto

Ny metod förbättrar möjligheten till rätt antibiotikabehandling.??

7 januari 2015

I den mycket känsliga mätningsmetoden, som nyligen beskrivits i Journal of Clinical Microbiologi, analyseras hur bakteriens dna kopieras.?

Den nya analysen kan avgöra resistensen hos den enskilda personens bakterie.?

— Rätt antibiotikabehandling kan sättas in från början och onödig antibiotikaanvändning kan därmed minska, säger Uppsalaprofessor Dan I Andersson som lett studien tillsammans med professor Mats Nilsson, vid Sci Life Lab i Stockholm.??

Metoden gör det möjligt att bestämma både art och resistensmönster hos bakterier vid urinvägsinfektioner på mindre än fyra timmar. Med dagens metoder tar det en till två dagar.

Metoden kan automatiseras för användning på ett kliniskt laboratorium. Ett instrument som fokuserar på livshotande blod­infektioner utvecklas av ett företag i Uppsala. Det beräknas vara i bruk 2017.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida