Hiv kan vara aktivt under behandling

7 januari 2002

Mängden fritt virus i blodet kan sjunka så mycket att det är omöjligt att upptäcka med de rutinmetoder som används i dag. Viruset kan dock ligga gömt inne i cellerna och mängden av det minskar i långsammare takt än det som finns fritt i blodet. Det gömda viruset kan också ge upphov till nytt, aktivt virus. Det visar en avhandling av läkaren Soo Aleman vid Karolinska institutet i Stockholm. Trots det ger behandling med bromsmediciner mycket god klinisk effekt hos den hivsmittade patienten. Andra resultat som presenteras i avhandlingen visar att även hos patienter som svarat bra på behandling, kan viruset återkomma med resistens mot hivläkemedel redan vid låga nivåer. En slutsats som dras av resultaten är att behandlingen måste utvecklas ytterligare för att bli effektivare.

Avhandlingen heter Studies on the efficacy of potent anti-HIV-1 therapy on virological and immunological factors.

 

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida