Hjälp vid psykisk ohälsa

Lena Ollmark och Anna HarvardFörsta hjälpen för insidan153 sidor Bokförlaget dn 2005www.bokforlagetdn.seisbn 91-7588-568-9

6 maj 2005

Vi uppfattar saker väldigt individuellt och ändå förväntas vi kunna samarbeta och fungera i olika sociala sammanhang. Inte konstigt att det kan uppstå problem och irritation mellan människor. Ställer du dessutom orealistiska krav på dig själv är det inte alltid lätt att se positivt på tillvaron. Att ta sig ur en depression är ofta en lång process. Det är du själv som måste ta tag i det som blivit fel. Eller, som det står i boken: patienten styr sin egen resa. Naturligtvis med all hjälp och stöd utifrån som finns att få. Och framför allt – var inte rädd att be om hjälp. Boken innehåller fallstudier, intervjuer med diverse experter och berättar även hur depressionsmediciner fungerar.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida