Hjälpmedelsinstitutet gör neutral utvärdering

För ett halvår sedan startade Hjälpmedelsinstitutet utvärderingar av hjälpmedel mot inkontinens. Målet är att ta fram neutral information till alla upphandlare i regioner och landsting.

2 september 2002

Projektet är treårigt och består av flera delar:

* Patienter får prova och utvärdera inkontinensskydd.
* En webbsida som ett exempel på hur man kan informera om lokala rutiner kring inkontinens.
* Laboratorieutvärderingar av hjälpmedel.
* Ett utbildningspaket riktat till kursledare för omvårdnadspersonal med handledning, förslag till kursplan och overheadmaterial. Paketet beräknas finnas på Hjälpmedelsinstitutets hemsida någon gång i höst. Det kan användas utan kostnad.

Produkter på hemsida
Hjälpmedelsinstitutets projekt drivs med bidrag från Allmänna arvsfonden i samarbete med Neurologiskt handikappades riksförbund.

På Hjälpmedelsinstitutets hemsida finns alla produkter presenterade som är upphandlade i Sverige. Adressen är  www.hi.se/inko.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida