Hjälppaket inför första jobbet

Ett informationspaket om Vårdförbundet har gått ut till alla studenter som tog sin examen före sommaren.

I slutet av maj blev totalt ungefär 2 000 studenter i hela landet klara med sin utbildning till sjuksköterska respektive biomedicinsk analytiker.

I år skickade Vårdförbundet ut ett informationsmaterial till alla, i form av ett första hjälpenpaket kallat Första-jobbet-hjälpen.

I paketet finns bland annat tre så kallade förmånspaket:

Krångelhjälpen, en folder som berättar om den hjälp Vårdförbundet kan ge i ett ansvarsärende.

Jobbhjälpen, med bland annat tips inför nyanställning och löneförhandling.

Hemhjälpen, en presentation av de medlemsförmåner man har som medlem i Vårdförbundet.

– Det är första gången vi går ut på det här sättet till alla som tar sin examen, berättar Erik Ersson som är ansvarig för utskicket.

Även om fler och fler studenter går med i Vårdförbundet redan under skoltiden, är det ännu många som står utanför. Med informationspaketet vill Vårdförbundet berätta om fördelarna med att vara medlem.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida