Hjärnan tål mindre morfin vid hjärnhinneinflammation

5 april 2004

Vid hjärnhinneinflammation tycks blod-hjärnbarriären släppa igenom ämnen som den normalt ska hindra från att komma in i hjärnan.

I djurförsök har det visat sig att koncentrationen av exempelvis morfin blir högre i hjärnan vid en hjärnhinneinflammation än om djuret är helt friskt när morfinbehandlingen ges. Stämmer resultaten även på människa bör patienter med hjärnhinneinflammation behandlas med lägre doser morfin än vad som annars är brukligt.

Det visar en avhandling från Uppsala universitet: Tunblad K. Blood-brain barrier transport of drugs across species with the emphasis on health, disease and modelling.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida