Medicinteknik

Bärbar hjärnscanner testas på patienter med skalltrauma

Bärbar hjärnscanner testas på patienter med skalltrauma
Forskningssjuksköterskan Mattias Engman har testat hjärnskannern på 119 patienter. Foto: Ingrid Eldeklint

Om det skulle gå att snabbt diagnostisera en blödning i hjärnan redan i ambulansen skulle patienterna snabbare kunna få rätt vård. På sjukhusen i Göteborg och Sundsvall testas nu en svensk uppfinning som ska göra det möjligt.

20 februari 2019

– Det tar inte mer än 1,5 minuter att använda apparaten. Än vet vi inte hur väl det fungerar, men om den gör det så tror jag att den kan vara väldigt bra, säger forskningssjuksköterskan Mattias Engman vid akutmottagningen i Sundsvall.

Som en stor hjälm

Sedan en tid håller han på att testa en svensk uppfinning – MD100 Strokefinder – som initialt utvecklades av forskare vid Chalmers tekniska högskola.

Instrumentet påminner om en avancerad hjälm modell större.

Med hjälp av instrumentet går det att avgöra hur stor blödningen i hjärnan är efter en stroke eller ett skalltrauma. Foto: Ingrid Eldeklint

På insidan är den klädd med åtta vadderade plattor. Under varje platta döljer sig radioantenner som i tur och ordning skickar och tar emot mikrovågor. När de skickas genom skallen från en antenn uppstår ett eko som fångas upp och registreras av de andra antennerna. När signalerna skickats ut sammanlagt tre gånger från varje antenn görs en automatisk beräkning av hur stor skadan är.

Styrkan på de mikrovågor som skickas ut är bara en hundradel av vad en mobiltelefon avger.

Beslutsstöd i ambulans

Tanken med instrumentet är att man snabbt ska kunna avgöra om en patient har drabbats av en allvarlig stroke eller en traumatisk blödning. Den bärbara ”hjälmen” är  i första hand tänkt att användas prehospitalt, exempelvis i ambulansbilar och ambulanshelikoptrar

– Fördelen är att man prehospitalt kan få ett beslutsstöd som gör att ambulanspersonalen kan transportera patienten direkt till rätt vårdnivå. Här i Sundsvall kan vi exempelvis inte operera skallskador, det görs på neurokirurgen i Umeå, säger Mattias Engman.

Instrumentet håller nu på att testas på totalt 250 patienter som kommer in till traumavårdsenheten på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg och på akuten i Sundsvall. För att ha något att jämföra med görs en datortomografisk undersökning av hjärnan på samtliga deltagare.

Instrumentet, som här testas på Sundsvallsakutens enhtschef Katharina Lindbergh, är främst tänkt att användas prehospitalt. Foto: Ingrid Eldeklint

Hittills har Mattias Engman använt instrumentet på 119 patienter. I Göteborg har det provats på 82 personer. Deltagandet är frivilligt.

– De flesta är positiva och tycker att det roligt att få hjälpa till. Men jag brukar tala om för dem att av hundra uppfinningar är det bara en som går hela vägen. Hur väl just det här instrumentet kommer att fungera vet vi inte ännu, även om vi har indikationer på att det fungerar väldigt bra, säger han.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida