Hjärt-kärlsjukvård

7 oktober 2002

Författare Stig Lodén
Titel Hjärta med smärta. En bok om livet före, under och efter kranskärlsoperationen
192 sidor
Förlag Informationsförlaget 2002
Cirkapris 268 kronor
ISBN 91 7736 513-5

Information om kranskärlssjukdom och någonstans att söka svaren på de frågor som dyker upp när man blir sjuk. Det saknade Stig Lodén när han själv drabbades av kärlkramp i hjärtat. Den bristen och ett behov av att skriva om sina upplevelser av att få en livshotande sjukdom, var skälen till att denna bok kom till. Författaren skriver personligt, nästan i dagboksform, om hur livet har förändrats; från den dag då han kände de första symtomen på kärlkramp och väntan på operation tills nu, flera år efter kranskärlsoperationen.

Boken är trevlig att läsa. Kompletterad med fakta om sjukdomen och råd om vad den drabbade själv kan påverka genom att ändra sin livsstil, är den också informativ. Den kan därmed rekommenderas till patienter som själva vill skaffa sig kunskap om sin sjukdom.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida