Hög puls försvårar upptäckt av syrebrist i hjärtat

6 januari 2006

Förhöjd puls gör det svårare att upptäcka syrebrist i hjärtat med EKG, enligt en avhandling vid Umeå universitet.

Det är chefsperfusionisten Sören Häggmark som,
enligt ett pressmeddelande från universitetet, i sin avhandling redovisar hur ändring av hjärtfrekvensen påverkar EKG.

Ett huvudresultat är att man måste ta hänsyn till hjärtfrekvensen när patienter övervakas med EKG för att öka den diagnostiska säkerheten. Det kan ske med en korrektionsfaktor för pulsen som läggs in i analysen.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida