Höglandssjukhuset lättar på mobilförbud

Det är lite si och så med efterlevnaden av förbudet mot att använda mobiltelefon på Höglandssjukhuset i Eksjö. Så nu hävs totalförbudet.

Påslagna mobiler stör sjukhusapparaturen och äventyrar patientsäkerheten. På de flesta sjukhus är det därför förbjudet att använda mobiltelefon. Men på många håll respekterar varken personal eller besökare förbudet.

– Man har börjat strunta i mobiltelefonförbudet överallt på vårt sjukhus ? inte minst bland personalen, och vi har haft flera omotiverade tillbud som inte kan förklaras på annat sätt än som troligen orsakade av mobiltelefonanvändning, säger Qusai Anani, verksamhetschef för Medicinteknik på Höglandssjukhuset i Eksjö.

Mobiltillbud i databaser

Enligt Qusai Anani är det vetenskapligt belagt att när mobiltelefoner används påverkar de mikroprocesser i en rad medicinteknisk utrustning i sin närhet. Dialys- och EKG-apparater, infusionspumpar, övervaknings- och röntgenutrustning kan stängas av eller börja rusa om någon använder en mobiltelefon inom tre meters radie. Äldre apparatur är särskilt känslig.

 – Och både internationella riskdatabaser och den Socialstyrelsen har innehåller en rad exempel där mobilanvändning anges som trolig orsak till annars oförklarliga olyckor.

Qusai Anani har själv varit med om att en infusionspump med morfin tömdes på en halv timme i stället för de avsedda tolv timmarna. Han har nu genomfört riskanalyser på sjukhuset och på tre av länets vårdcentraler och mätt upp säkerhetsavstånd till all apparatur på Höglandssjukhuset och tre av vårdcentralerna i Jönköpings län.

Hoppas på bättre efterlevnad

Efter mätningen visar det sig att det går att prata i mobil på några ställen på Höglandssjukhuset utan att äventyra patientsäkerheten. De frizoner där förbudet inte gäller längre är huvudentrén, cafeterian och aulan.

– På flyget är vi vana vid att stänga av mobilerna men om personalen säger åt besökare här på sjukhuset är det många som blir förargade och börjar gapa och skrika, säger Qusai Anani.

Han hoppas att det mobilförbud som är kvar kommer att respekteras bättre nu då det finns flera ställen på sjukhuset där de som vill kan fortsätta prata i sina mobiler utan att äventyra patientsäkerheten.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida