Högre andel kvinnor studerar – men inte till sjuksköterska

8 mars 2004

Av 130 000 studenter på högskolor och universitet är 80 000 eller 61 procent kvinnor. Kvinnornas andel har ökat på senare år. Från läsåret 1982/83, då man började föra statistik över studenternas kön, fram till läsåret 1996/97 var deras andel 57 procent . Sedan har kvinnornas andel ökat sakta men säkert till dagens 61 procent.

Men utbildningarna till sjuksköterska och biomedicinsk analytiker avviker från trenden. Andelen nyutexaminerade kvinnliga sjuksköterskor låg 1997 på 87 procent och gör så även i dag. De nyutexaminerade manliga biomedicinska analytikerna har till och med blivit fler på senare år, från en andel på 14 procent 1999 till 17 procent 2003.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida