Högre löner i ny hemsjukvård

14 april 1997

VÄSTERBOTTEN. Sammanlagt tio sjuksköterskor, varav en chef, ska sköta en ny sorts hemsjukvård i  Skellefteå-området. De ska framför allt ha ansvar för cancerpatienter, men även patienter med hjärtsvikt och astma. Dessutom ska de ha beredskap för att kunna åka ut till patienter som inte är inskrivna i hemsjukvården men som behöver specialhjälp. Eftersom ansvarsområdet är hela Skellefteå-distriktet (11–12 mil från norr till söder) kan det bli långa resor. Enligt det avtal som förhandlats fram med Vårdförbundet SHSTFs lokala avdelning arbetar sjuksköterskorna bara 35 timmar i veckan, förutom beredskapen. Grundlönen är 
16 200–18 500 kronor. Dessutom får alla 2 500 kronor extra för OB och beredskap och de har även rätt till övertidsersättning.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida