Högre pension med nytt avtal

De flesta av Vårdförbundets medlemmar får högre pension i det nya pensionsavtalet för landstings- och kommunanställda.

7 oktober 2005

Det som gör att pensionen höjs är för det första att den pensionsavgift som arbetsgivaren betalar in successivt höjs från dagens 3,5 procent till 4,5 procent från och med 2010. Dessutom kommer de som tjänar över det så kallade taket (25 187 kronor i månaden) att, till skillnad från hur det är i dag, få tillgodoräkna sig anställningstiden före 1998.

Enligt den beräkning som förhandlingsorganisationen ofr, Offentliganställdas förhandlingsråd, har gjort innebär höjningen att pensionen för den enskilde ökar med mellan 900 och 1 900 kronor i månaden före skatt.

En annan viktig förändring gäller delpensionen (som också kallas flexibel särskild ålderspension). Det nya avtalet innebär att det kommer att bli lättare att få delpension genom en överenskommelse mellan den enskilde och arbetsgivaren. Viktigt är dock att komma i håg att det handlar om en möjlighet, inte en garanti.

Avtalet innehåller också vissa övergångsregler. Alla detaljer i det nya avtalet är dock ännu inte klara, men ska vara det senast den sista oktober.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida