Högskoleutbildning en självklarhet

Högskoleutbildning en självklarhet

Ledare. Vårdförbundet kan inte acceptera olika utbildningskrav för sjuksköterskor inom EU. Det skulle hota patientsäkerheten och skapa problem för vårdens kunskapsutveckling.

2 januari 2013

Just nu gör EU en översyn av Direktiv 36, för att underlätta för den som vill arbeta i ett reglerat yrke i ett annat EU-land. Bland annat diskuteras kraven på grundläggande utbildning innan man söker till sjuksköterskeutbildningen. ?

I dag finns en hel del skillnader mellan utbildningsnivån och hur våra yrken praktiseras i olika länder. I bland annat Tyskland är sjuksköterskeutbildningen inte en akademisk utbildning, utan en yrkesskola på motsvarande gymnasial nivå. Det innebär att tyska sjukskötersk­or inte kan ha en lika självständig roll i vården som till exempel svenska sjuksköterskor har. ?

I Storbritannien och flera anglosaxiska länder har allt fler sjuksköterskor i stället en hög specialistkunskap inom omvårdnad och medicin, och kan därmed ha ett utökat ansvarsområde och en mycket självständig yrkesutövning med bland annat full förskrivningsrätt av läkemedel (nurse practitioners). ?

Trots att forskning visar att en ökad kunskap om omvårdnad gör vården bättre och mer effektiv så finns nu ett förslag inom EU om att fortsätta tillåta det lägre kravet på 10 års grundutbildning. Samtidigt vill man lägga till ett högre krav (12 år) för inträde till sjuksköterskeutbildningen. Det skulle innebära att två sjuksköterskor med samma legitimation skulle kunna befinna sig på helt olika kunskapsnivåer. Det vore ett allvarligt hot mot patientsäkerheten och ett kliv i helt fel riktning om EU röstar igenom detta. ??

Vårdförbundet ser det som självklart att utbildningskraven för våra yrken bör vara desamma inom hela EU och att sjuksköterskeutbildningen måste vara på högskolenivå. Vården utvecklas snabbt och vi vet att rätt omvårdnadsinsatser är avgörande för patientens hälsa. För att vi tillsammans ska kunna nå nya framgångar behövs fler som forskar inom våra kunskapsområden och fler som kan sprida kunskapen i vårdens vardag så att den kan nå varenda patient. ?

Vårdförbundets inställning till EU-direktiv 36 handlar absolut inte om att ”underkänna” tyska sjuksköterskors kompetens, utan det handlar om en vilja att fortsätta höja kunskapsnivån och kompetensen i vården. Hela tiden med en säker vård av högsta kvalitet som mål. För att klara det behöver alla inom våra yrken ha samma grund att stå på. Ingen har något att vinna på att låta utvecklingen gå baklänges.

Ur min agenda

  • 8 Samverkan för Säker vård med bland andra Patientförsäkringen Löf
  • 10 Möte med Ania Willman, ordförande för Svenska sjuksköterskeförening
  • 14 TCO-styrelsen sammanträder
  • 16 Möte med företrädare för Falck Ambulans
  • 18 TCO-styrelsen träffar Sacos:s styrelse
  • 22-23 Förbundsstyrelsen sammanträder
  • 24-25 SBU-rådet sammanträder
  • 29-30 Nationella patientsäkerhetskonferensen
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida