Högskoleverket bedömer utländsk vårdpersonal

10 maj 2004

Socialstyrelsen tar över ansvaret från Högskoleverket för att bedöma kompetens och utbildningsbehov hos sjuksköterskor och annan legitimerad vårdpersonal från länder utanför EU. Det föreslås i en utredning från de båda myndigheterna.

I framtiden ska den invandrade sjuksköterskan hänvisas till Högskoleverket för kompetensbedömning och sedan till en högskola för kompletterande utbildning. Något särskilt prov i svenska genom Socialstyrelsens försorg blir det heller inte.

Regeringen gav uppdraget förra sommaren, bland annat för att man ville skynda på processen fram till legitimation. Förslaget gäller alla legitimerade yrken samt skyddade yrkestitlar och för personer från länder utanför EU. De som kommer från EU samt Norge, Island, Liechtenstein och Schweiz får mer eller mindre automatiskt svensk legitimation.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida