Högskoleverket bedömer utländsk vårdpersonal

Ansvaret för att bedöma kompetensen och utbildningsbehovet hos sjuksköterskor och annan legitimerad vårdpersonal från länder utanför EU flyttas från Socialstyrelsen till Högskoleverket. Det föreslås i en gemensam utredning från Högskoleverket och Socialstyrelsen.

31 mars 2004

I dag bedömer Socialstyrelsen en invandrad (från ett land utanför EU) sjuksköterskas kompetens, upphandlar språkprov, hänvisar till en högskola för medicinskt kunskapsprov, kurs i samhälls- och författningskunskap och utfärdar slutligen legitimation sedan sjuksköterskan gått praktik hos en arbetsgivare.

I framtiden ska den invandrade sjuksköterskan hänvisas till Högskoleverket för kompetensbedömning och sedan till en högskola för kompletterande utbildning.

Samma sak gäller förstås också andra yrkesgrupper som måste ha svensk legitimation för att få arbeta här eller har skyddad yrkestitel.

Inget särskilt språkprov

Språkkravet blir kunskaper i svenska motsvarande grundläggande behörighet för högskolestudier, till exempel svenska B. Något särskilt prov i svenska genom Socialstyrelsens försorg blir det alltså inte.

? Ansvaret hamnar där det hör hemma, säger Urban Göransson på Socialstyrelsen, som ingått i den grupp som arbetat fram förslaget. Kompletteringsutbildningen är en högskolefråga, Socialstyrelsen är ingen utbildningsmyndighet.

Socialstyrelsen och Högskoleverket fick uppdraget av regeringen förra sommaren. Ett av skälen var att regeringen ville skynda på processen fram till legitimation.

? Det här är ett mer logiskt förslag, säger Ulf Öhlund på Högskoleverket, som också deltagit i utredningsarbetet. På det sättet bör det gå snabbare.

För att förkorta tiden fram till legitimation gäller det förstås också att hitta de invandrare som är sjuksköterskor, barnmorskor, läkare och så vidare. Därför föreslås i utredningen att Migrationsverket ska få i uppdrag att redan vid ankomsten fråga invandraren om eventuell utbildning och om han eller hon vill fortsätta att arbeta i yrket i Sverige ? samt förstås hänvisa de berörda till Högskoleverket.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida