Höj pensionen med egna val

Det är snart dags för de viktiga valen som i slutändan kan förbättra din pension. På sex sidor reder Vårdfacket ut vilka val det gäller och ger råd med hjälp av en pensionsexpert. Satsa friskt eller bygg på trygghet — välj din egen modell.

4 september 2000

I höst är det val igen. Inte till riksdag, landsting eller kommun. Inte heller till kyrkofullmäktige eller eu-parlamentet. Däremot ska alla förvärvsarbetande i Sverige, som är födda 1938 eller senare, välja hur deras premiepensionspengar ska förvaltas.

De som arbetar i kommun och landsting ska till och med göra två val. Det första handlar om premiepensionspengarna i det statliga pensionssystemet, det andra om den individuella delen i avtalspensionen.

Merparten av de 18,5 procent av inkomsten som en löntagare avsätter till pensionerna går direkt in i det allmänna pensionssystemet.

Men 2,5 procent av inkomsten avsätts till premiepensionen. De pengarna samlas på ett personligt konto hos en eller flera fondförvaltare. Det är hur den eller de lyckas förvalta pengarna som avgör hur stor pensionen till slut blir.

Enligt Riksförsäkringsverket (rfv) kan den del av pensionen man får från premiepensionssystemet utgöra allt mellan 0 och 30 procent av den pension man till slut får.

Hundratals fonder
Med början i mitten av september kommer rfv att skicka ut så kallade valpaket till de drygt fem miljoner löntagare som berörs av premiepensionsvalet. I pensionspaketen finns en förteckning över alla de fonder som pensionsspararna har att välja mellan – sammanlagt omkring 500 fonder.

Men för dem som är anställda i kommuner och landsting är det inte färdigt med det. De har inte mer än hunnit välja var de vill placera sina premiepensionspengar från det statliga systemet förrän de måste ta ställning till hur premiepensionsdelen av avtalspensionen ska placeras.

Lite senare under hösten kommer det alltså ett nytt valpaket. Under andra halvan av oktober skickar Pensionsvalet ab (pv ab) ut sina valpaket. Ungefär samtidigt, men under en längre tidsperiod, kommer också försändelser från Statens pensionsverk (spv).

De båda arbetar på uppdrag av arbetsgivarna: kommunerna och landstingen. De flesta kommunerna och landstingen har valt att samarbeta med pv ab, men några – bland dem landets största kommun, Stockholm – har valt spv som partner. Svar vill de ha senast till årsskiftet.

Enligt avtalet om tjänstepensionerna (pfa) ska arbetsgivaren avsätta 3,5 procent av den pensionsgrundande lönen till avtalspensioner för Vårdförbundets medlemmar. Samma procentsats gäller för de flesta kommunanställda. Undantagen är Kommunals medlemmar och lärarna. För dem är avsättningen 4,5 respektive 3,4 procent. Minst 1,1 procent av lönen ska arbetsgivaren låta de anställda placera själva, men andelen kan vara större.

Välja inriktning
De vanligaste är att kommunerna och landstingen har valt att låta den anställda själv placera hela beloppet, men i ett 50-tal kommuner och tre landsting behåller arbetsgivaren en del av pensionsavsättningen och förvaltar den själv. Antalet kan bli högre – när detta skrivs har 65 kommuner och nio landsting fortfarande inte bestämt sig för hur de ska göra.

När du ska placera den individuella delen av avtalspensionen ställs du i höst inför valet att antingen placera pengarna i en traditionell pensionsförsäkring eller i en fondförsäkring. I båda fallen innebär höstens val att du helt enkelt väljer vilket bolag som ska förvalta dina pengar.

För dig som väljer att placera dina avtalspensionspengar i en fondförsäkring väntar faktiskt ytterligare ett val. I vår återkommer nämligen det bolag du valt med en ny förfrågan: i vilken/vilka av bolagets fonder vill du placera pengarna? Det valet kommer du att ställas inför under andra kvartalet 2001.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida