Höjd kompetens i ambulanser om sex år

— Vi är nöjda, frånsett att vi tycker att övergångstiden är för lång. Det säger Marianne Lidbrink på Vårdförbundet om Socialstyrelsens nya föreskrift inom ambulanssjukvården.

4 oktober 1999

Den nya föreskriften om läkemedelshantering gäller från och med den 1 september 1999 och säger att ansvarig läkare, precis som enligt de tidigare reglerna, har rätt att under vissa förutsättningar delegera iordningsställandet och administrationen av läkemedel till icke legitimerad personal i ambulanssjukvården.

Det nya är att den rätten upphör om sex år. Från den 1 september 1999 gäller inom ambulanssjukvården samma regler för läkemedelshantering som inom övrig hälso- och sjukvård. I praktiken innebär det att sjukvårdshuvudmännen måste ha höjt kompetensen genom fler sjuksköterskor senast om sex år eftersom det då inte längre blir tillåtet för ambulanssjukvårdare med undersköterskekompetens att administrera läkemedel.

Den nya föreskriften säger också att »om hälso- och sjukvårdspersonal med olika utbildningar tjänstgör i en ambulans, skall alltid den med högst medicinsk kompetens ansvara för de medicinska åtgärder som patientens tillstånd och den medicinska säkerheten kräver«.

Föreskriften stämmer i stort överens med Vårdförbundets syn, med ett undantag.

– Det är bra att Socialstyrelsen kräver en kompetenshöjning och betonar vikten av specialistutbildade sjuksköterskor, men vi anser att övergångsperioden på sex år är för lång, säger Marianne Lidbrink.

I det första förslaget sas att delegeringen till olegitimerade skulle upphöra om fem år. Det slutgiltiga, sex år, får ses som en kompromiss. Motståndet har varit stort från en rad håll. Landstingsförbundet ville ha tio år, med motiveringen att förändringen blir mycket dyr. Kommunal har också protesterat och anser att deras ambulanssjukvårdare har den kompetens som krävs.     

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida