Höjde lönen med 3 000 kronor

2 november 1998

HALLAND. Upp till 3 000 kronor mer i månaden får de sjuksköterskor som arbetar inom ambulansverksamheten i Halland. Höjningen är en konsekvens av landstingets
tidigare beslut om att sjuksköterskor i ambulanser
i fortsättningen ska ha titeln sjuksköterska och inte ambulanssjukvårdare. Mest får sjuksköterskor med specialistutbildning, medan de som har medicin-kirurgikompetens får 1 500–2 000 kronor. Höjningen gäller retroaktivt från den 1 april i år.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida