Holistisk förening

3 september 2001

AHNA (American holistic nurses association) är en förening för holistiskt intresserade sjuksköterskor.

Organisationens medlemmar ser sig själva som en brygga mellan den konventionella medicinen och den komplementära. AHNA-medlemmarna utbildar sig i och använder alla metoder som förekommer inom komplementär medicin, som akupunktur, ayurvedisk medicin, homeopatisk medicin, meditation, liksom kiropraktik och energiterapier som qigong, reiki och Terapeutic Touch.

Att vara en holistisk sjuksköterska innebär att man utgår från sina kunskaper som sjuksköterska, professionens teorier och experter samt sin intuition för att bli en terapeutisk partner till patienten för att stärka dennes helandeprocess. Men det kräver också att man är beredd att arbeta med sig själv och utvecklas. En förutsättning för att en sjuksköterska få vara en AHNA-medlem är att hon arbetar inom de juridiska ramar som hennes sjuksköterskelegitimation sätter.

AHNA startades 1981 av den amerikanska sjuksköterskan Charlotte McGuire i syfte att samla alla holistiskt intresserade sjuksköterskor till en stark organisation. Den har 3 000
medlemmar i USA. Den som vill veta mer om AHNA kan gå
in på www.ahna.org

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida