HomO vill utbilda vårdpersonal

1 september 2006

Det syns inte utanpå men känns inuti heter en ny skrift som HomO, ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning, har tagit fram. Den är tänkt att stimulera till utbildning om sexuell läggning för personal som arbetar inom vård och omsorg. Enligt HomO är brist på utbildning ett hinder för en sjukvård på lika villkor och det kan leda till allvarliga konsekvenser för enskilda patienter.

– Vi hoppas att skriften ska bidra till både debatt och kompetensutveckling, säger HomO Hans Ytterberg.

Skriften kan laddas ned på www.homo.se

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida