Kvinnohälsa

Hon blir Sveriges första Chief Midwife

Hon blir Sveriges första Chief Midwife
Susanne Åhlunds nya titel blir Chief Midwifery Officer. Världshälsoorganisationen, WHO, vill att varje land har ska ha en chefsläkare, en chefssjuksköterska, en chefsbarnmorska och en chefstandläkare för att underlätta det internationella samarbetet. Foto: Privat.

Med 30 års erfarenhet som barnmorska, doktorshatt och tjänst på Socialstyrelsen får Susanne Åhlund nu en ny roll. ”Jag ser fram emot att lyssna in vad som är viktiga frågor för barnmorskor och verka för en bättre hälsa och mer jämlik vård”, säger Sveriges nyutnämnda Chief Midwifery Officer.

Mindre än en vecka efter att regeringen beslutat att Sverige ska få en egen Chief Midwifery Officer var utnämningen klar. Det blir Susanne Åhlund som får rollen som Världshälsoorganisationens, WHO, kontaktpunkt i det internationella arbetet kring barnmorskefrågor. Rollen har efterfrågats länge av bland andra Vårdförbundet.

Grattis! Hur känns det?

– Tack! Det är lite omtumlande, allt har gått så snabbt. Men också jättekul så klart! Jag ser fram emot att lyssna in vad som är viktiga frågor för barnmorskor och verka för en bättre hälsa och mer jämlik vård. Det är ju känt via forskning att närvaro av barnmorskor bidrar till en bättre hälsa och mer jämlik vård inom sexuell och reproduktiv hälsa.

Berätta om din bakgrund!

– Jag har arbetat som sakkunnig på Socialstyrelsen i drygt två år. Innan dess har jag 30 års erfarenhet som barnmorska och har jobbat kliniskt inom de flesta områden som berör professionen. 2019 disputerade jag om långtidseffekter av förlossningsskador och efter det hade jag en postdoctjänst på Akademiskt primärvårdscentrum inom Region Stockholm och forskade om våld i nära relationer.

På Socialstyrelsen, och även innan dess, har jag arbetat med en rad olika projekt. Jag har till exempel varit med i implementeringen av de nationella riktlinjerna kring sjukdomsförebyggande metoder för gravida och ammande, tagit fram nationella kunskapsstöd om graviditet, förlossning och tiden efter och om prekonceptionell hälsa. Under min tid här på Socialstyrelsen har jag har också bistått vår Chief Nurse Officer Charlotta George i frågor som berört barnmorskans profession och arbetat internationellt, både i EU och WHO.

Varför behövs Chief Midwifery Officer?

– Med den här rollen får vi möjlighet att synliggöra barnmorskans viktiga arbete både nationellt och internationellt och på så sätt bidra till en bättre och mer jämlik vård inom området reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa och rättigheter.

Vad blir dina uppgifter som Chief Midwife Officer?

– Jag kommer att vara en kontaktpunkt nationellt och internationellt för frågor som rör barnmorskans områden både nationellt och internationellt och stärka samarbetet med WHO. Jag ska lyssna in professionen och vara en röst för dem. Svenska barnmorskor har en bred och internationellt erkänd kompetens, men det vi har också utmaningar. Inte minst när det gäller eftervården av nyförlösta och deras barn, flera utredningar har visat att kvinnor inte vet vart de ska vända sig efter förlossningen och där har vi mycket kvar att göra. Vi kan se och lära av andra länder, till exempel Storbritannien och Holland. Vi behöver också arbeta mer aktivt för att nå utsatta grupper, som psykiskt sköra och utlandsfödda kvinnor.

Uppdraget som Chief Midwifery Officer blir en del av min tjänst som utredare och sakkunnig här på Socialstyrelsen. Jag kommer att arbeta nära Chief Nurse Charlotta George eftersom vi har många gemensamma frågor och utmaningar, som att stärka ledarskapet i vården och arbeta strategiskt. Kompetensförsörjningen är också ett område som vi delar.

Du har tidigare varit aktiv i Barnmorskeförbundet och bland annat suttit i deras förbundsstyrelse. Kommer det att påverka ditt arbete?

– Man kan känna sig trygg i att jag arbetar för en statlig, oberoende myndighet och ser fram emot att ha nära kontakt med båda våra fackliga organisationer.

Mer om Susanne Åhlund

Bor: I Stockholm, sommarhus på västkusten.

Familj: Gift, tre vuxna döttrar och en hund.

Fritid: Paddla kajak, vara ute i naturen och på havet.

Vårdfokus / Nyhetsbrev

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för dig i vården. Gratis varje vecka direkt i din inkorg.
Jag godkänner att Vårdfokus sparar mina uppgifter
Skickar formuläret...
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida