Hon får inte räknas som företagare

Yrket är inte tillräckligt självständigt, anser länsrätten i Östergötland och beviljade inte sjuksköterskan Carina Johansson f-skattsedel. Nu hjälper Vårdförbundet henne att överklaga domen.

5 augusti 2002

Sjuksköterskan Carina Johansson vill bli egen företagare och hyra ut sin kompetens till olika vårdgivare.

Men skattemyndigheten anser inte att hennes affärsidé uppfyller kravet på självständighet och avslog därför hennes ansökan om f-skattsedel. Länsrätten i Östergötland delar den åsikten och avslog i sin tur Carina Johanssons överklagan av beslutet.

– Min uppfattning är att det här är ett klart avslagsärende, säger Lars Odenhall, avdelningsdirektör på Riksskatteverket.

Visserligen kan han tänka sig sjuksköterskor som näringsidkare, men det beror på hur de arbetar. Det talar för näringsverksamhet om en distriktssköterska har egna lokaler där hon tar emot och tar betalt av patienter, anser han.

– Men en sjuksköterska som går in på en avdelning är underställd arbetsschema, befintlig organisation och arbetsledning. Det är kriterier som talar för att det är en anställning.

En annan sak vore det om Carina Johansson, i stället för att börja lite försiktigt för att se om hennes affärsidé håller, började med att anställa en eller flera personer.

– Man måste våga satsa fullt ut om det ska gå, konstaterar avdelningsdirektören på Riksskatteverket.

– Dessutom, säger han, finns det en lag som säger att arbetsgivare som bedriver uthyrning inte kan hyra ut sig själva.

Carita Fallström, jurist på Vårdförbundet, håller inte med om att den lagen är tillämplig i det här fallet.

– Han syftar på lagen om privat arbetsförmedling och uthyrning av arbetskraft som bland annat är till för att skydda anställda i bemanningsföretag. Vi tolkar den inte så att den betyder att man inte får hyra ut sig själv som konsult eller liknande, invänder hon.

Felaktig bedömning av yrket
Carita Fallström anser att länsrätten har bedömt sjuksköterskeyrket på ett felaktigt sätt.

I domen sägs att en sjuksköterskas arbetsuppgifter till stor del är förutbestämda. Arbetet måste utföras i samarbete med övrig sjukvårdspersonal i team och arbetsuppgifterna skiljer sig inte från de fast anställda sjuksköterskornas.

Dessutom, påpekar rätten, är arbetet starkt reglerat av författningar och av sjukvårdens organisation. Slutsatsen som dras är att sjuksköterskor inte har någon egentlig valfrihet i utförandet av en viss arbetsuppgift.

– Att dagens sjuksköterskor är välutbildade och gör egna professionella bedömningar av hur omvårdnaden ska se ut har man tydligen inte kunskap om i rätten, säger Carita Fallström.

Traditionell syn
Vårdförbundets ordförande, Eva Fernvall, tycker att det är märkligt att skattelagstiftningen skiljer på det arbete som sjuksköterskor utför och det arbete som utförs av jurister, ekonomer eller datakonsulter.

Vårdförbundet kommer att bistå sjuksköterskan med den experthjälp hon behöver för att överklaga domen till kammarrätten.

Elisabet Sundin, professor i företagsekonomi och forskare vid Arbetslivsinstitutet i Norrköping, är övertygad om att länsrättens beslut bygger på en traditionell syn på vårdens yrken. Läkarna ses som professionen och sjuksköterskorna som en semiprofession – underordnad läkarna.

– Men det är ett synsätt som döljer de stora förändringar som skett med sjuksköterskeyrket, konstaterar Elisabet Sundin.

Når inte status som profession
Utmärkande för en profession är bland annat att de sätter upp normerna för sitt yrke, kontrollerar inflödet till det och har rätten att vara sina egna. Därför har det varit självklart att se läkarna som entreprenörer.

– Det är typiskt för kvinnliga yrken att innehavarna trots lång högskoleutbildning inte når status som profession, säger Elisabeth Sundin och tar som andra exempel yrken inom den sociala sektorn.

Synen på sjuksköterskeyrket är dock inte densamma överallt. Ingela Bengtsson, verkställande direktör för Viam, Vårdförbundets servicebolag för stöd till egna företagare, uppger att andra sjuksköterskor i Carina Johanssons situation har fått f-skattsedel.

– Det verkar som om dessa avgöranden sker ganska godtyckligt, säger hon.

Vill börja i liten skala
Hennes erfarenhet är att nästan alla sjuksköterskor som vill starta eget vill börja i liten skala. De vill se att det bär sig innan de börjar anställa personal. Till den som ansöker om f-skattsedel vill Ingela Bengtsson ge rådet att noggrant tänka över vad som ska stå i underlaget till skattemyndigheten. Man bör betona sin specialistinriktning och försöka skaffa flera kunder på en gång.

– Fundera också över om det är aktiebolag eller enskild firma du vill starta, uppmanar hon.

För problemen uppstår inte om det finns pengar nog för att bilda ett aktiebolag.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida