Hot och våld i vården

Hon ger familjer i utsatta områden en trygg start

Hon ger familjer i utsatta områden en trygg start
Emma Birgersson är distriktssköterska på barnavårdscentral och jobbar i projektet Växa Tryggt på Familjecentralen i Bjuv. Foto: Lars Jansson

Bvc-sjuksköterskan Emma Birgersson i Bjuv gör hembesök tillsammans med socialtjänsten i projektet Växa tryggt. Med personliga möten hemma stöttar de familjer från start. "Vi får en helt annan relation till föräldrarna och till barnet när det blir större", säger Emma Birgersson.

Emma Birgersson är distriktssköterska och jobbar i projektet Växa Tryggt på Familjecentralen i Bjuv. Här samsas barnavårdscentral, mödravård, öppen förskola och socialtjänst i samma lokaler.

Växa tryggt är ett utökat hembesöksprogram för nyblivna föräldrar i socioekonomiskt utsatta områden. Det ger en mer naturlig relation till familjestöd och hembesök enligt Emma Birgersson.

– Oss på bvc söker man lättare upp och tröskeln bli lägre att slussa över familjer till familjestöd när de vet vilken hjälp som finns, säger hon.

Samarbetar med barnmorska

Hon och en familjerådgivare som är socionom kommer hem till kommunens förstföderskor och vissa grupper av utlandsfödda kvinnor som fött sin första bebis i Sverige. På de första besöken följer dessutom en barnmorska från mödravården med för att stötta mamman extra efter hemgången från BB.

– Det har varit toppen för mammorna är ofta uppfyllda av förlossning och amning och många har utmaningar med det, säger Emma Birgersson.

Vi får en helt annan relation till föräldrarna och till barnet när det blir större. Vi är på deras hemmaplan, skapar en relation och lär känna dem i deras soffa.

Växa tryggt följer det vanliga basprogrammet från bvc, men gör fyra extra hembesök där barnmorskor och familjestödjare följer med.

– Jag tycker hembesök är väldigt bra för vi får en helt annan relation till föräldrarna och till barnet när det blir större. Vi är på deras hemmaplan, skapar en relation och lär känna dem i deras soffa, säger Emma Birgersson, som också tycker det är roligt för egen del.

Pratar bebismos och säkerhet

Hembesöken har olika inriktningar. Vid fyramånaders-träffen pratar de till exempel om hur bebisen kan börja smaka mosad mat. Vid åtta månader är temat barnsäkerhet. Sista besöket görs när barnet är femton månader.

Emma Birgersson tycker hon utvecklar sin kompetens om familjestöd genom att slå följe med andra professioner. Socialtjänstens uppgift på hembesöken är att prata om familjens relationer, föräldraskapet och dess utmaningar. Vissa familjer har haft kontakt med socialtjänsten tidigare, men de flesta har inte haft det.

Inte utpekande för familjer

I Bjuv söker de upp alla familjer i upptagningsområdet oavsett deras socioekonomi. Växa Tryggt är ett tilläggsuppdrag i regionen som används i kommuner där CNI (Care need index) är extra högt. CNI är ett socioekonomiskt mått som används för att mäta risken för ohälsa inom en befolkningsgrupp. Det betyder inte att alla som får hembesök är extra utsatta understryker Emma Birgersson.

– Det finns olika familjer i Bjuv, alla är inte i stort behov av extra stöd. Men det är också bra att det inte blir utpekande, att det inte är du som har problem eller är misslyckad, säger hon.

Tanken är att stärka ett positivt föräldraskap från start och skapa förtroende för vård och socialtjänst. Emma Birgersson har inte upplevt det som att någon förälder tycker det känns kontrollerande med extra hembesök. Hon har inte heller känt sig hotad på jobbet.

– Såklart har vi skyldighet att anmäla om vi blir oroliga för ett barn, men hembesök ger en bra bild av familjens miljö och är en otrolig förmån, säger hon.

Vågar fråga om våld

I bvc:s basprogram ingår förutom hembesök enskilda mamma- och pappasamtal. Då finns möjlighet att fånga upp fysiskt och psykiskt våld i hemmet berättar Emma Birgersson. Hon frågar alltid om det och utgår från en bild där hon visar olika typer av våld och pratar runt det.

– Jag tänker att det är bra att lyfta frågan många gånger och att vi inte ska vara rädda för den.

Emma Birgersson berättar att föräldrar ibland i sina samtal med henne först nämner en före detta partner som varit våldsam och först senare vågar öppna upp om våld som pågår i nuet. Kan man som sjuksköterska förebygga eller stoppa våld inom familjen och mot barn har man gjort en stor vinst för folkhälsan resonerar hon.

I Bjuv arbetar de också med Trygghetscirkeln, ett relationsbaserat program där mammor och pappor får reflektera över sin föräldrastil.

Hur kan ett sådant här program som Växa tryggt hjälpa mot framtida kriminalitet?

– Vi normaliserar hembesök och upprättar kontakt så att föräldrar vet vilken hjälp som finns.

Slår hål på myter om socialen

Emma Birgersson anser att det förebyggande arbetet med föräldrastöd är långt viktigare än vad som går att bevisa i staplar, studier och tabeller när det gäller att förebygga både brottslighet och sjukdomar högre upp i åldrarna. Kontakterna med familjerna gör att fler kommer till både öppen förskola, föräldrautbildning och vanlig förskola, hoppas hon.

Mödravård och bvc har ofta ett större förtroende än socialtjänsten. Socialsekreterare kan göra tvångsåtgärder som det också spridits skrämselrykten om på nätet. Men att ”socialen tar barnen” är en myt som tidiga hembesök kan råda bot på tror Emma Birgersson. Hon hoppas socialtjänsten kommer bli mer synlig och kännas mindre farlig med tryggare relationer från start.

– Mycket bottnar i hur man har det och det finns otroliga insatser som socialtjänsten kan ge. Ju tidigare, desto mindre kanske de behöver bli, säger hon.

Emma Birgersson

Bor: Åstorp.
Familj: Man, 12-årig dotter. Har också tre vuxna barn.
Yrke: Distriktssköterska på barnavårdcentralen i Bjuv.
Drivkraft i yrket: ”Som bvc-sköterska har man stort förtroende och möjlighet att göra skillnad. Att bli förälder är omvälvande och ibland utmanande samtidigt som det är underbart. Det är så fint att få vara med på den resan! En av de stora fördelarna med primärvården är att jag får följa personer över tid, jag gillar kontinuiteten och den varaktiga relationen. Den blir extra tydlig i barnhälsovården då vi följer familjen under sex år och får se barnen utvecklas. Jag älskar också att få jobba hälsofrämjande och förebyggande.”

Växa tryggt

  • Växa tryggt är utformat som ett tilläggsuppdrag, som barnavårdscentralerna kan söka tillsammans med barnmorskemottagning och socialtjänst. Det ska erbjudas barnavårdscentraler som har ett så kallat Care need index (CNI) över 1,3 eller som bedriver verksamhet i en kommun som av Länsstyrelsen Skåne anses vara särskilt utsatt kopplat till uppväxtvillkor.
  • Målgruppen är förstföderskor samt utrikesfödda kvinnor som är födda i Öst- och Sydeuropa (utanför EU), Afrika, Asien eller Sydamerika som fått sitt första barn i Sverige samt deras partners.
  • Ursprungsidén om ett projekt med utökade hembesök från de ordinarie två till sex kommer från Rinkeby i Stockholm där man sedan 2013 har spritt vidare den så kallade ”Rinkebymodellen”.
  • Projektet Växa tryggt har utvärderats av en tvärprofessionell forskargrupp från Malmö universitet. Forskningen har visat positiva resultat. Föräldrarna kände att de olika professionerna kompletterade varandra och att de kunde känna sig trygga i mötena och få hjälp med att skapa trygga uppväxtvillkor för sina barn.
  • Växa tryggt kommer ur SKR:s och statens överenskommelse om insatser för ökad tillgänglighet inom barnhälsovården. Arbetet utgår från Barnkonventionen. Syftet är att förbättra förutsättningarna för barnets hälsa och bidra till en jämlik start i livet genom tidiga föräldrastödjande insatser.

Källa: Region Skåne

Vårdfokus / Nyhetsbrev

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för dig i vården. Gratis varje vecka direkt i din inkorg.
Jag godkänner att Vårdfokus sparar mina uppgifter
Skickar formuläret...
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida