Nominering Årets vårdchef

Hon hittar lösningar för vård i hemmet varje dag

Hon hittar lösningar för vård i hemmet varje dag
Gunilla Berg är chef över hemsjukvården i Ronneby kommun och nominerad till Årets vårdchef. Foto: Sverker Berggren

Trygg och säker vård där patienterna befinner sig ökar livskvaliteten. Den övertygelsen har Gunilla Berg som är chef över hemsjukvården i Ronneby. "Ibland går vi utanför ramarna men vi håller oss alltid inom lagens rum", säger hon.

Ditt arbete beskrivs som komplext i nomineringen. Vilka är dina största utmaningar just nu?

– Att samverka över vårdgivargränserna. Vi ska samla våra krafter och resurser för att ge vård i hemmet så länge som möjligt, förutsatt att det är säkert och bra för patienterna. Det handlar om att ta hänsyn till både önskemål och hälsotillstånd. Vi behöver arbeta mer proaktivt med bland annat riskbedömningar för att förhindra inläggningar på sjukhus och skjuta på hemtjänstinsatser. Det kräver att regionens specialistvård, läkarna på vårdcentralerna och hemsjukvårdens sjuksköterskor, fysioterapeuter och arbetsterapeuter samt biståndshandläggare samarbetar på ett smidigt sätt och med patienten i fokus. Vi bygger kontaktvägar och ser över rutiner men behöver skruva på detaljerna.

”Driv, målmedvetenhet och tydlighet” – är det egenskaper du identifierar dig med?

– Ja. Det tycker jag. Jag vill jobba målmedvetet med patienten i fokus. Tydlighet handlar mycket om att vara närvarande. Jag träffar mina medarbetare varje dag och får reda på om någon är stressad eller om arbetsbelastningen är hög i något område. Då kan vi fördela arbetet eller bemanna om. Medarbetarna har också driv, vilja och kompetens. Tillsammans hittar vi lösningar som ibland går utanför ramarna men håller sig inom lagens rum. Det kan krävas lite fantasi men vi når oftast målet.

När tänkte du utanför boxen” senast?

– Under pandemin skapade vi ett covidteam som tog hand om misstänkt smittade patienter. Vi utsåg särskilda covidsköterskor. Det var fem-sex frivilliga som genomförde provtagning, hanterade provsvar och stöttade undersköterskorna i teamet. Resten av personalen jobbade med friska patienter. Det var tufft för covidsköterskorna men vi hade få smittade inom hemsjukvården här.

Nämn en konkret insats som du har gjort för att förbättra personalens arbetsmiljö?

– Sedan ett år tillbaka har vi en koordinator som svarar på alla inkommande telefonsamtal. Vi märkte att sjuksköterskorna blev störda av att mobilen ringde när de var ute hos patienterna. Nu delar sex sjuksköterskor på koordinatoruppgiften varsin dag i veckan. De kan ge råd direkt till anhöriga eller patienter som ringer. Är det något akut så åker vi förstås dit, annars får var och en veta vem som sökt dem på avstämningsmötet vid lunchtid. Då kan sjuksköterskorna jobba i lugn och ro. Det har blivit en klar förbättring. En annan framgångsfaktor är att vi sitter tillsammans i samma korridor: sjuksköterskor, undersköterskor, fysioterapeuter och arbetsterapeuter kan dagligen dela kunskap och erfarenheter.

Fakta

Namn: Gunilla Berg.

Yrke: Sjuksköterska. Enhetschef på hemsjukvården i Ronneby.

Ålder: 58 år.

Bor: I Hallabro.

Lön: Vill ej uppge.

Arbetsleder: Ca 30 personer (totalt finns ett 60-tal anställda och två chefer) som ansvarar för 250 patienter på vård- och omsorgsboende och ca 500 i eget boende i Ronneby kommun.

Så är jag som chef: ”Närvarande, drivande, tydlig och lösningsorienterad.”

Min drömchef: ”Har viljan att komma framåt, att utvecklas i rätt takt och lyssna på sin medarbetare. Är bra på att få beslut ner på verksamhetsnivå och tänka på patientperspektivet. Vi tappar det i så många sammanhang när vi överöses av ekonomi och effektivitet.”

Kan du ge något exempel på när du inte ”gick den enkla vägen”, trots att det hade varit möjligt?

– För något år sedan fick vi ett samtal från iva. En ung man som var helt okänd för oss låg för döden och både han och de anhöriga önskade att han skulle få somna in i hemmet. På tre-fyra timmar hade vi tagit hem honom och en av våra sjuksköterskor som tidigare jobbat på iva gjorde ett fantastiskt arbete. Det hade varit lättare att säga ”nej, vi kan inte ta hem den här patienten”, men jag kollar alltid om vi har möjlighet. Ibland innebär det lite mer jobb, lite fler insatser och då bjuder alla i personalen till. Om vi sagt nej i sådana fall så hade det inte varit konstigt eller blivit någon stor grej. Men om det har betydelse för den enskilde och anhöriga och är realistiskt utifrån patientens tillstånd och personalens arbetsmiljö så hittar vi lösningarna. Då sätter vi annat åt sidan.

Ni ligger i framkant när det gäller personcentrerad vård. Hur jobbar ni med det övergripande?

– Vi är snabba på att ta hem patienter från sjukhuset när de önskar det. Och vi skickar inte in dem som inte vill in. Ibland måste man som sjuksköterska stå upp för patienterna, men oftast har vi gott samarbete med läkarna. Nyligen hade vi en patient som bodde långt ute på landet. Hon hade lågt hb och behövde blod, men ville inte lämna sin katt ensam. Då erbjöds hon blod i hemmet. Det var tryggt och hon utsattes inte för risken att bli smittad av infektioner på sjukhuset. Vi hjälpte henne där hon fanns och där hon ville ha vård. Det ger livskvalitet, anser jag.

Motiveringen

"Hens driv, målmedvetenhet och tydlighet skapar reda i ett annars komplext arbete. Hen ser och tar till vara kompetensen i arbetsgruppen, stöttar sina medarbetare och ger dem förtroende, vilket gör att de växer och utvecklas. Med en innovativ ådra och ett lösningsfokuserat arbetssätt, ser denna chef möjligheterna framför hindren och har gått utanför boxen för att skapa en enhet som är i framkant när det gäller personcentrerad vård. Med både ökad livskvalitet hos patienterna och minskade kostnader för verksamheten som resultat. Kandidaten är en chef med mod, som står upp för det hen tror på, inte duckar för svåra frågor eller väljer den enkla vägen. En chef som anstränger sig för att bedriva den bästa vården för de som behöver den, utan att göra avkall på sin eller sina medarbetares arbetsmiljö. En ledare som leder med både hjärna och hjärta."

Personcentreringen har lett till minskade kostnader. Vad har du sparat in på?

– Vi inom hemsjukvården tjänar kanske inte in så mycket pengar, men kvaliteten ökar. Samhällsekonomiskt och på regionnivå innebär det däremot ekonomisk vinning med vård i hemmet. Bara en ambulanstransport kostar ju jättemycket pengar. Eller att ligga på sjukhus. Men vi kan bli ännu mer effektiva. Jag läste att en  sjuksköterska lägger 20-50 procent av sin arbetstid på att ta reda på information kring saker som egentligen bara ska rulla på. Som när en patient inte fått alla läkemedel med sig från sjukhuset. Då måste vi ägna timmar åt att hitta läkemedelslistor och kontakta vårdavdelningar.

Fotnot: Årets vårdchef utses av Vårdförbundet. Vinnaren får 50 000 kronor och presenteras på Vårdgalan som i år sker digitalt. Galan direktsänds den 29 oktober kl 14-16 via Vårdförbundets Youtubekanal och Facebook live. Då utses även vinnaren i Vårdförbundspriset och Årets studenthandledare.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida