Hon hjälper barn i Indien att le

Hon hjälper barn i Indien att le
Anestesisjuksköterskan Anna Strömberg under­söker ett barn inför operationen i Puebla i Mexiko, som var ett av hennes tidigare uppdrag som volontär. Foto:Privat

Operation Smile. Anna Strömberg åker till olika världsdelar med team som opererar barn med läpp-, käk- och gomspalt.”Lyckan jag får se efter operationen gör det värt allt”, säger hon.

Till vardags är Anna Strömberg anestesisjuksköterska på Helsingborgs lasarett. Men nu ska hon i väg som volontär för nionde gången. Den här gången går resan till Bangalore i Indien.

Hon arbetar för den internationella organisationen Operation Smile, som startades i USA. Organisationen skickar ut sjuksköterskor, kirurger, anestesiläkare, logopeder och psykologer från olika länder i team. De opererar barn, ungdomar och vuxna med läpp-, käk- och gomspalt kostnadsfritt.

Den här resan ska Anna Strömberg vara klinisk koordinator, vilket är den högst operativt ansvariga sjuksköterskan.

Långa rader med familjer möter teamet när de den första dagen gör förberedande undersökningar. Den medfödda skadan har ofta redan fått stora konsekvenser i patienternas liv. Spädbarnen är ofta undernärda för att de har svårt att amma och maten kommer ut ur näsan. Det är också vanligt att större barn inte får gå i skolan, eller inte vill gå dit för att de blir trakasserade. Ibland har barnen förskjutits av samhället och tvingats leva undangömda.

— Det finns också vidskeplighet kring skadan. Ibland ska den ha orsakats av onda andar, ibland kan mamman skuldbeläggas för något hon gjort under graviditeten, säger Anna Strömberg.

Anna Strömberg har tidigare varit utsänd till Centralamerika, Afrika och Indien och då arbetat på uppvaket. Organisationen lånar operationssalar och vårdplatser på uppvakningsavdelningar och vårdavdelningar på de lokala sjukhusen.

Under de tio dagar långa uppdragen opererar teamen 100–150 personer. Ibland tar en operation endast 45 minuter.

— Själva sövningen är lite speciell och görs av anestesiläkare. Patienterna intuberas med en specialböjd tub, för att den inte ska ligga i vägen för själva operationsområdet.

Anna Strömberg tycker att arbetet på uppvakningsavdelningen är fantastiskt.

— När föräldrarna kommer in och ser sitt barn efter operationen är munnen hel. När de ser det ser de lycksaliga ut. Det har gått åt många pappersnäsdukar för alla lyckotårar.

De större barnen är själva mer medvetna om hur de såg ut före operationen.

— Ungdomar kan bli sittande med spegeln i handen. De kan inte slita sig, för det här innebär en så stor skillnad för dem. Det ger dem självkänsla, en möjlighet till ett socialt liv.

Många av barnen kan ha haft svårt att prata före operationen.

— Det kan låta nasalt och konstigt. Därför kan de ha blivit behandlade som om de vore dumma eller inte förstår. Efter operationen förändras talet, vilket också ger dem helt nya möjligheter.
Förra året åkte Anna Strömberg iväg fem gånger.

— Jag har en förstående arbetsgivare som låtit mig gå ned i arbetstid. Sedan jobbar min pojkvän här, han har både hoppat in för mig och vi har bytt pass. Jag har även turen att ha toppenkolleger som ställt upp och bytt pass.

Hon får resa och uppehälle betalt.

— Vi bjuder på vår tid. Men det här ger mig så mycket glädje och energi. Varje gång jag kommer hem är jag uppfylld av alla möten med människor.

Nu vill hon uppmärksamma diagnosen och organisationen. Därför cyklar hon och volontären Andréa Berg från Malmö till Stockholm på sju dagar i maj. De kallar insamlingen Bike 4 smiles.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida