Ledarskap

Hon leder ett flygande gäng

Hon leder ett flygande gäng
Carola Norén uppskattar det omväxlande jobbet, utmaningarna till trots. Foto: Anders G Warne

Carola Norén har sina medarbetare uppe i luften. Det är utmanande och ställer särskilda krav på ledarskapet. "Ingen dag är den andra lik", säger avdelningschefen för Ambulansflyget på Arlanda.

Ett av två flygplan rullar just ut ur hangaren på Arlanda. Strax ska det lyfta mot Östersund med två sjuksköterskor och två piloter ombord. Därefter blir det en tur till Trondheim i Norge för att lämna en patient. Huruvida det blir fler stopp på vägen hem är ännu oklart, oförutsedda saker kan alltid inträffa.

Carola Norén håller för sina öron när flygplanet dundrar i väg. Dieseldoften sveps snart bort av höstvinden och även bullret avtar långsamt. Men där uppe i kabinen måste personalen skydda hörseln under hela resan.

– Ibland måste de ta av sig hörselkåporna för att kunna prata med patienterna, men det låter för mycket ändå. Så nu har vi hörselskydd även under kåporna, förklarar Carola Norén.

Carola Norén har lång erfarenhet som anestesi- och intensivvårdssjuksköterska från ambulansflyg och helikopter. Foto: Anders G Warne

Carola Norén är chefen som pratar i vi-form om att flyga med patienter. Även om hon oftast är på marken, nära hangaren på Arlandakontoret, händer det att hon tar ett pass ombord. Hon är själv anestesi- och intensivvårdssjuksköterska med lång erfarenhet bland annat från ambulansflyg med helikopter.

– Jag hoppar in när det behövs, vid semestrar och helger. Jag tror att det är bra att jag också vet vad personalen upplever. Det underlättar när vi ska diskutera förbättringar.

Stort ansvar att vara ensam i luften

Svenskt Ambulansflyg startades så sent som i januari 2022. Sex flygplan på tre orter styrs av en central flygkoordinator för att spara på resurser och miljö. Carola Norén är ansvarig för den medicinska delen av verksamheten på Arlanda. I hennes grupp jobbar 18 sjuksköterskor, samtliga specialister i anestesi och intensivvård. De delar sin heltid mellan Arlanda och Akademiska sjukhuset i Uppsala, som är huvudman för verksamheten här. Det har varit lätt att rekrytera personal till den här omväxlande verksamheten, berättar Carola Norén. Men uppdraget innebär också ett stort ansvar.

– De som jobbar här måste vara erfarna och drivna, men också väldigt flexibla. Här måste vi också ha ett nära samarbete med piloter och tekniker, som arbetar ur ett flygperspektiv. Det kan ibland bli en utmaning när två världar ska mötas i ett gemensamt uppdrag.

Svenskt Ambulansflyg

  1. Svenskt Ambulansflyg ägs av samtliga 21 regioner i ett gemensamt Kommunalförbund.
  2. Vårdgivaransvaret är fördelat på tre regioner, Uppsala, Västerbotten och Västra Götaland.
  3. Sex flygplan är fördelade på flygplatserna Arlanda, Umeå och Landvetter och styrs av en gemensam flygkoordinator.
  4. Tidigare har regionerna haft flera olika avtal med privata aktörer kring ambulansflyget.

Piloterna tillhör en annan organisation med andra chefer, men personalen måste ha bra kommunikation, följa samma säkerhetsrutiner och öva på vissa scenarion tillsammans.

– Det här är piloter som tidigare kanske flugit linjeflyg och turister till Dubai. Det är klart att det blir en stor omställning att bli en del av arbetet kring patienter.

Carola Norén drivs av utmaningen att inte riktigt veta vad som händer nästa dag. ”Man blir tvungen att lösa problem hela tiden”, säger hon. Foto: Anders G Warne

Snabba plan kortar tiden mellan olika sjukhus

Det är svårt att identifiera en ”vanlig” patient, men ofta är det äldre eller barn som flygs. Det kan handla om att flyga för organtransplantation, för att komma till ett specialiserat större sjukhus eller flygas hem om olyckan varit framme och man har fått en första behandling långt ifrån hemorten. Flygen kompletterar helikoptertransporter på längre sträckor.

Vistelsen utanför sjukhus kan också kortas för patienter som flygs i plan, eftersom dessa lyfter snabbt, kan köra 800 kilometer i timmen och går före i kön på flygplatserna vid behov. Många patienter flygs till och från Gotland, som bara tar cirka tjugo minuter från Arlanda, berättar Carola Norén.

Arbetsmiljön är speciell på flera sätt för Carola Noréns medarbetare. Ofta handlar det om att flyga själva och ansvara för upp till tre patienters liv i luften.  Bedöms en patient vara för instabil flyger ibland en extra sjuksköterska med, eller ett intensivvårds- eller neonatalt team från sjukhuset, förklarar Carola Norén. För att förebygga eventuella incidenter vill hon att alla avvikelser ska rapporteras – inte bara de tekniska utan även de medicinska.

– Det är viktigt att ses ibland hela gruppen och dela med sig av erfarenheter. Vi har teamsmöten allihop varannan vecka.

Även de fysiska arbetsmiljöfrågorna skiljer sig från vanlig sjukhusverksamhet här på flygplatsen. Det handlar om allt ifrån buller eller hala oljefläckar på golvet till påfrestande arbetsställningar.

– Vi pratar mycket om ergonomin. Det är inte lätt att gå omkring som en ostbåge hela dagarna.

I kupén är det rätt trångt, men det får plats tre bårar och en handfull sittande passagerare. Ibland följer anhöriga med i planet. Foto: Anders G Warne

Vill samla arbetsgruppen oftare

Svårigheten är att få alla på plats fysiskt när alla även jobbar halvtid på Akademiska sjukhuset och dessutom jobbar i skift. Om Carola Norén fritt får önska sig något för sin verksamhet är det fler gemensamma möten.

– Två studiedagar i månaden skulle vara så bra för oss. Det blir helt annan dynamik när man har gruppen här på plats, säger hon och blickar ut över de tomma stolarna runt bordet i kontorslokalernas personalkök.

Carola Noréns ledarskapstips

  • Var engagerad i medarbetaren och hens arbetssituation och utveckling!
  • Det är viktigt med rak och tydlig kommunikation. Det gäller både löpande information men även återkoppling i form av att ge och ta emot konstruktiv feedback.
  • Vara närvarande och tillgänglig!
  • Lyft blicken och få perspektiv utifrån!

Det kan vara ensamt i chefsstolen och vissa uppgifter kan kännas tunga – som att sätta lön ur en budget som inte riktigt räcker till. Men Carola Norén lyfter samtidigt hur mycket glädje och tacksamhet hon och kollegorna också kan känna i sin arbetsvardag.

– Vi gör ju jättemycket bra. Det finns patienter som blir helt ställda och frågar: ”Kommer ni verkligen med det här flygplanet bara för att hämta mig?” Svensk sjukvård är verkligen fantastisk, ibland glömmer vi bort det.

Vårdfokus / Nyhetsbrev

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för dig i vården. Gratis varje vecka direkt i din inkorg.
Jag godkänner att Vårdfokus sparar mina uppgifter
Skickar formuläret...
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida