Hon måste kika bakom nästa hörn

3 november 2003

När det är dags för kvällspromenad tar Solveig Lundgrens man på sig gummistövlarna. »Man vet aldrig
var man hamnar när man går ut med dig«, säger han.
Hon är forskaren vars nyfikenhet för henne bortom allfartsvägarna.

– Det kan vara bättre utsikt från nästa kulle, förklarar hon.

Redan som 17-åring ville Solveig Lundgren se sig om i världen och flyttade till usa för att arbeta i familj. Men eftersom hon bara hade hunnit med sjuårig folkskola innan dess, återvände hon efter några slitsamma men lärorika år för att utbilda sig till röntgenassistent (så småningom röntgensjuksköterska) i Sverige.

Vill lyfta fram sjuksköterskans betydelse
Lusten att kika bakom nästa hörn fick denna röntgensjuksköterska att forska på hur sjuksköterskor på en vårdavdelning lägger upp omvårdnadsarbetet. Att lyfta fram sjuksköterskans betydelse och visa hur viktig hon är, tycker Solveig Lundgren är det viktigaste med den egna forskningen.

– Jag vill visa att om det finns förutsättningar tar sjuksköterskan chansen och gör det hon kan för patientens bästa, säger hon.

Platsen för hennes forskning var en kirurgisk vårdavdelning där arbetet nyligen hade organiserats om till primär omvårdnad och bemannats med enbart sjuksköterskor. Hon fann att sjuksköterskorna tog ett helt annat ansvar för patientens vård när de kom närmare patienterna. Höjdpunkten i forskningen tycker hon själv var när det blev synligt att sjuksköterskorna verkligen hade förändrat sättet att organisera sin tid.

– Det blev så påtagligt när det gick att visa statistiskt. Det var också väldigt roligt att se sjuksköterskorna bli så kreativa i sitt vårdande när de arbetade på det nya sättet.

Patienten får större inflytande
När sjuksköterskan i ett tidigt skede ser hur patienten mår och om det sker förändringar i tillståndet kan hon snabbt vidta åtgärder. Solveig Lundgren tror att den närmare och bättre kontakten med sjuksköterskan även ger patienten större inflytande över sin egen vård. Dessutom, säger hon, finns det med en sådan organisation alltid kolleger att rådgöra med och det ger trygghet. Sammantaget skulle det kunna leda till en säkrare vård, tror hon, även om hon själv inte har studerat just det. Men i usa har man sett att hög sjukskötersketäthet (89 procent är optimalt) och ekonomibiträden som sköter skölj, kök och förråd, bland annat leder till mindre trycksår och till och med lägre dödlighet hos patienterna.

Solveig Lundgren tror att primär omvårdnad är särskilt bra nu när vårdtiderna inom akutsjukvården är så korta. Studien visade att framförhållningen i planeringen blev bättre när sjuksköterskan hade bättre kunskap om patienten. Däremot är hon tveksam till om primär omvårdnad i alla lägen är det mest optimala sättet att organisera vården.

– Sjuksköterskor bör fråga sig vad de vill med sitt yrke och hur nära patienten de vill komma. Det kan vara ganska tröttsamt att ha den nära kontakten dagligen och stundligen. På enheter där bemanningen är låg blir det kanske för jobbigt.

Hon anser att det är önskvärt att sjuksköterskor i primär omvårdnad har handledning och att de har en patientfri eftermiddag i veckan, då de har möjlighet att utveckla omvårdnaden och exempelvis utforma smärtscheman eller planera näringstillförseln.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida