Kvinnohälsa

Hon prisas för sin banbrytande forskning om förlossningar

Hon prisas för sin banbrytande forskning om förlossningar
Christine Rubertsson är verksam vid Lunds universitet. Foto: LMK-stiftelsen.

Barnmorskan och professorn Christine Rubertsson får på torsdagen ta emot LMK-stiftelsens stora medicinpris. Utmärkelsen – och 600 000 kronor – får hon bland annat för forskningen som visat att två barnmorskor i utdrivningsskedet minskar risken för bristningar hos den födande kvinnan.

Grattis till priset! Hur känns det?

– Jag känner mig hedrad och glad att forskning kring barnafödande uppmärksammas. Det är en ära för hela min forskargrupp, alla kvinnor som deltagit och all vårdpersonal som engagerat sig i studierna med rekrytering, noggrann dokumentation och implementering av resultaten. 

Varför tror du att du fick priset?

– Vi har arbetat tvärvetenskapligt med både barnmorskor och läkare när vi designat och genomfört forskningen.  Vi har också varit noga med att kvinnor som har egen erfarenhet har deltagit när vi utformat frågeformulär och i design. LMK-stiftelsen stödjer innovativ och gränsöverskridande vetenskaplig forskning. Att forskningen publicerats i The Lancet har säkert också bidragit.

Det är en stor summa du vinner, 600 000 kronor, vad kommer du att göra med pengarna?

– Bedriva ännu mer forskning! Fler doktorander kommer få möjlighet till forskarutbildning. Det ger också möjlighet för workshops inom vår forskargrupp framöver med vidare analyser av all data vi har insamlat. Nya forskningsfrågor dyker också upp som vi är nyfikna på att besvara.

Vad betyder priset för din fortsatta forskning och för utvecklingen av förlossningsvården?

– Vi har flera spår som vi studerar. Nu när vi har evidens för att förlossningsskador minskar när två barnmorskor ger varandra, och kvinnan som föder, stöd i utdrivningsskedet ska vi fortsätta att analysera hur lärande och kunskapsöverföring sker. Förlossningsvård är en konst – hur lär man sig det? Kvinnan föder sitt barn men vi måste förstå hur vi på bästa sätt kan ge stöd. 

– I våra fortsatta studier kring hur kvinnor mår efter att de fött barn vill vi undersöka hur vi kan ge vård efter barnafödande utifrån kvinnors behov. Vi vill studera psykisk, fysiskt och sexuell hälsa och mående ett år efter förlossning. Ett annat spår är amning och amningsstöd.

LMK-stiftelsens Medicinpris delas ut i samband med stiftelsens årliga minnesmiddag för Mikael och Therese Karlsson den 13 oktober i Lund.

Juryns motivering

"LMK-stiftelsens Medicinpris 2022 tilldelas Christine Rubertsson för hennes insatser inom området förlossningsskador, med motiveringen att hennes medicinska forskningsstudier gör skillnad för många kvinnor genom förbättrad hälsa och livskvalitet.

Christine Rubertsson har en tvärvetenskaplig ansats i sitt arbete med modeller för optimal förlossningsvård i syfte att minska bristningar, förbättra bäckenbottenfunktion och därmed positivt påverka hälsa och livskvalitet. Området är underbeforskat och därmed saknas det också tillvägagångssätt för att på ett optimalt sätt kunna stödja drabbade kvinnor.

I Rubertssons forskning samverkar olika medicinska discipliner för att fylla kunskapsluckor och skapa modeller för postpartumvård. Insatserna ger hopp om en enklare och aktivare tillvaro för framtidens mödrar."

  • LMK-stiftelsen stödjer innovativ och gränsöverskridande vetenskaplig, forskning, främst vid Lunds universitet. Stiftelsen prioriterar projekt inom naturvetenskap, medicin, humaniora och teologi.

Vårdfokus / Nyhetsbrev

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för dig i vården. Gratis varje vecka direkt i din inkorg.
Jag godkänner att Vårdfokus sparar mina uppgifter
Skickar formuläret...
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida