Hon tvättar med varm sprit

Hon tvättar med varm sprit
Camilla Wistrand har jämfört både bakterietillväxt och patienters upplevelse av varm eller kall sprit mot huden. Foto: Stefan B Larsson

Operationssjuksköterskan Camilla Wistrand märkte hur kallt vakna patienter tyckte att sprittvätten var. Då provade hon att värma upp den.

4 oktober 2017

Redan som ny operationssjuksköterska för tio år sedan lade Camilla Wistrand märke till hur patienterna nästan ryckte till av den svala spriten hon tvättade av huden med inför operationen. Det gällde de som skulle vara vakna under en operation, och därför var medvetna när hon tvättade dem med desinfektionsmedel.?

— Många patienter är lite rädda och spända också inför ingreppet, och ligger där rätt avklädda på en operationsbrits. Då reagerar man ännu mer på kyla. Jag började fundera på om vi inte kunde värma desinfektionsmedlet, säger hon.??

Hon jobbade då, liksom nu, på Örebros universitetssjukhus operationsavdelning för kärlthorax. Efter att ha diskuterat frågan med omvårdnadsprofessorn Ulrika Nilsson, som då var forskande anestesisjuksköterska på samma sjukhus, satte hon i gång. Först blev det en D-uppsats och nu i höst doktorerar hon.?

Hon genomförde en randomiserad studie där en grupp som skulle operera in en pacemaker tvättades med uppvärmd sprit och den andra, som vanligt, med rumstempererad sprit.?

Genom odlingar från huden och såret kunde hon jämföra om den desinfekterande spriten var lika effektiv när den var uppvärmd. Det visade sig inte vara någon större skillnad på bakterietillväxten om spriten var varm eller kall.

?— Dessutom tyckte de som tvättades med varm sprit tyckte att det var mycket behagligare. De fick skatta upplevelsen utifrån en skala från 0 till 10. Vissa uppskattade också den uppvärmda spriten som ett tecken på att någon brytt sig.??

Under operationer där patienterna är sövda sjunker deras temperatur. Det kan göra dem känsliga för infektion och blödning. Därför görs ansträngningar under operationen för att hålla patienten varm, med hjälp av värmetäcken och filtar med varm luft i.?

Camilla Wistrand fortsatte sin forskning med att undersöka hur temperaturen på huden påverkas av att tvättas med kall eller uppvärmd sprit.?

Det visade sig att hudens temperatur sjönk från 32 grader i genomsnitt till 26 grader vid tvätt med kall sprit jämfört med 27 grader för varm sprit.

??Efter hennes studier används nu varm sprit till all tvätt av vakna patienter vid kärlthorax-operation på Örebros universitetssjukhus. Det gäller ingrepp som att sätta in pacemaker och subcutana venportar, men också tvätt vid akuta större aortaingrepp där patienten inte ska sövas förrän hela teamet är på plats i salen.??

Men vägen till att börja värma upp klorhexidinsprit var inte spikrak. För det första står det i Fass att den ska förvaras i högst 25 graders värme.

?— Jag kontaktade det tillverkande företaget och de hade gjort tester som visade att det inte var någon skillnad i effekten upp till 40 grader.?

För det andra så vill de brandansvariga att spriten ska förvaras i speciella skåp för brandriskens skull, och inte i värmeskåp. Kompromissen är att nu står bara de flaskor som beräknas gå åt under dagen i värmeskåpet.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida