Forskning

Hon vill se fler alternativ i förlossningsvården

Hon vill se fler alternativ i förlossningsvården
Det går trögt för case-loadmodellen i Sverige. Det hoppas Hanna Fahlbeck, som forskar om kontinuerligt barnmorskestöd, ska ändras. Foto: Privat.

I dag inleds konferensen Reproduktiv hälsa 2021 i Stockholm. En av barnmorskorna på plats är Hanna Fahlbeck som ska presentera forskning om kontinuerligt barnmorskestöd. "Den möjligheten måste utökas, både för barnmorskorna och de födandes skull", säger hon.

Reproduktiv hälsa blir den första fysiska konferensen på ett och ett halvt år för barnmorskor. Det är ett fullmatat program med forskare och kliniskt verksamma från hela landet som presenterar sina arbeten under två dagar. Hanna Fahlbeck ska presentera en utvärdering av projektet Barnmorska hela vägen.

Efter att projektet Barnmorska hela vägen i Sollefteå avslutades efter två år och ett förslag om att införa modellen i Västra Götaland fått avslag finns sammanhållen vårdkedja för graviditet, förlossning och eftervård bara på Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge. Detta trots att det finns både politiska beslut och nationella riktlinjer om att kontinuitet ska prioriteras inom förlossningsvården.

Barnmorskekontinuitet

Case load, kontinuerlig vårdmodell för barnmorskor eller barnmorskekontinuitet är samma namn för den vårdmodell där en barnmorska, eller en grupp av barnmorskor, ansvarar för kvinnan och familjen under graviditet, förlossning samt den första tiden efter barnets födelse

Modellen är på bred frammarsch internationellt och har visat sig framgångsrik i form av färre interventioner, fler spontana födslar och färre prematura födslar.

Kontinuitetsmodeller genererar också högre nivåer av tillfredsställelse hos patienten, vilket har visats i flera randomiserade kontrollerade studier.

Modellen rekommenderas av Världshälsoorganisationen, Who.

Källa: Hanna Fahlbeck, Who.

Att arbeta med case load – eller barnmorskekontinuitet som det nu oftare kallas på svenska, är efterfrågat av både kåren och födande, menar Hanna Fahlbeck, barnmorska och doktorand vid Uppsala universitet.

– I dag lämnar barnmorskor förlossningsavdelningarna på grund av arbetsmiljön. Det är ett enormt slöseri. En trygg kontinuitet är också något som allt fler kvinnor vill ha och det finns också internationell forskning som visar på stora fördelar med modellen, säger hon.

Under de närmaste åtta åren kommer därför Hanna Fahlbeck att ägna sina halvtidsstudier som doktorand åt att djupdyka i just barnmorskekontinuitet. Genom att undersöka barnmorskors och födandes attityder till modellen hoppas hon få en bred bild av situationen. Det finns ingen liknade forskning i Sverige och målet är att kunskapen ska kunna användas av politiker och andra beslutsfattare när de ska utveckla framtidens förlossningsvård.

I slutet av oktober och början av november kommer Hanna Fahlbeck bland annat bjuda in landets barnmorskor till att svara på en öppen enkät om hur de ser på barnmorskekontinuitet.

– Vi vänder oss till alla barnmorskor och vill veta vad man tycker om arbetssättet – inte bara till dem som är intresserade av att arbeta enligt modellen. Vilka fördelar ser de och vilka utmaningar finns? säger Hanna Fahlbeck.

Fotnot: Projektet Barnmorska hela vägen i Sollefteå skulle ha pågått i tre år, men fick avslutas i förtid för att det var svårt att rekrytera barnmorskor. De långa resvägarna och beredskapsarbetet antas vara bakomliggande orsaker.

Reproduktiv hälsa 2021

Vetenskaplig konferens av och för barnmorskor.

Arrangeras av Svenska Barnmorskeförbundet.

Konferensen pågår på Clarion Hotel Sign i Stockholm 19-20 oktober

Programmet hittar du här.

Vårdfokus nyhetsbrev

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss i vården. Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida