Honung bättre mot hosta

1 februari 2008

Den gamla huskuren honung mot hosta har i en amerikansk studie visat sig hålla måttet. Föräldrarna till 105 barn i åldern 2–18 år fick ge sina hostande barn antingen honung, ett läkemedel mot hosta med dextrometorfan (ämnet finns inte längre i de hostmediciner som säljs receptfritt i Sverige) eller ingen behandling alls. Därefter rapporterades hostans frekvens, hur kraftig och besvärlig den var samt hur bra barn och vuxen sov.

De barn som fick honung hade minst besvär. Honung gav en förbättring på 10,71 poäng jämfört med bara 8,39 för dextrometorfan. De barn som inte fick någon behandling nådde 6,41 poäng.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida