Hopp om sex trots biverkningar

Många vanliga läkemedel, som antidepressiva och blodtrycksmediciner, kan ha en negativ inverkan på sexlivet. Samtidigt finns det en hel del vården kan göra för att hjälpa dem som drabbas, menar psykiatrikern Cecilia Dhejne.

8 oktober 2019

Man brukar säga att mellan 30 och 80 procent av alla som behandlas med SSRI-preparat mot ångest och depression får sexuella biverkningar. Det handlar bland annat om nedsatt lust, svårighet att få orgasm och utlösning, och erektionssvikt.

Eftersom drygt tio procent av alla vuxna i Sverige står på SSRI-preparat innebär det, om man räknar lågt, att cirka 300 000 svenskars sexliv påverkas.

— Det behöver man prata om både med patienten och eventuell partner, annars finns det risk att partnern tror att det är hens fel om lusten är borta, säger Cecilia Dhejne, överläkare i psykiatri och klinisk sexolog på Anova-kliniken vid Karolinska universitetssjukhuset.

Anova-kliniken är ett centrum för andrologi, sexualmedicin och transmedicin. Det händer att Cecilia Dhejnes patienter där inte vågar börja med livsviktiga läkemedel på grund av rädsla för sexuella biverkningar, eller att de avbryter behandlingen utan att meddela vården. Det kan få allvarliga konsekvenser, som en psykos eller i värsta fall självmord. Om personer slutar att ta medicinen utan att berätta kan man tro att läkemedlet inte har någon effekt — vilket får betydelse för framtida behandlingsalternativ.

— Jag brukar be mina patienter som verkar oroliga för biverkningar att gå hem och googla det de vill veta. Sedan kan de ta med sig informationen hit så kan vi diskutera det tillsammans. Då blir det enklare att hitta en fungerade behandling, säger Cecilia Dhejne.

Hon framhåller att det ofta kan vara lättare för patienten att berätta för en sjuksköterska om biverkningar som påverkar sexlivet. Sjuksköterskan har också sin omvårdnadskompetens som kan hjälpa patienter att hantera och stå ut med vissa biverkningar.

Cecilia Dhejne tipsar vården

Om patienten upplever sexuella biverkningar finns hjälp, tIll exempel att:

  • Sänka dosen av läkemedlet.
  • Byta medicin.
  • Informera om att ökad stimulans kan hjälpa, till exempel genom att använda vibratorer och klitorisstimulerare.
  • Viagra kan fungera både för män och kvinnor med biverkningar för att öka nöjdheten med sexlivet.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida