Hormonell behandling efter bröstcancer fick avbrytas på grund av nya cancerfall

Två svenska studier som skulle se över effekterna av hormonsubstitutionsbehandling, HRT, på kvinnor som tidigare har drabbats av bröstcancer har avbrutits i förtid. Preliminära resultat visar oacceptabelt höga risker för att drabbas av nya elakartade brösttumörer.

30 januari 2004

I den ena av de båda kontrollerade studierna – Habits, Hormonal replacement therapy after breast cancer diagnosis – is it safe? – hann 345 kvinnor delta innan studien avbröts. Av dem som hade behandlats med hormonsubstitution fick 26 kvinnor recidiv, jämfört med åtta i den kontrollgrupp som inte hade behandlades med HRT.

 

Utredning startad

Läkemedelsverket har startat en utredning och begärt en utförlig rapport om genomförda analyser och resultat av dem som ansvarat för forskningsprojektet. Hormonsubstitution med östrogener är den mest effektiva behandlingen för kvinnor med svåra klimakteriebesvär. Men hittills har behandlingen varit kontraindicerad till kvinnor som behandlats för bröstcancer. Risken för recidiv har ansetts allt för stor.

 

Ville se hur stora riskerna var

I klinisk praxis har HRT ändå givits till vissa kvinnor som behandlats för bröstcancer och som drabbats av svåra klimakteriesymtom. Habits ville ta reda på hur stora riskerna med HRT efter bröstcancer egentligen var, eftersom detta varit oklart tidigare. 

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida