Hot och våld i vården är vanligare än vi tror

Hot och våld i vården har blivit allt vanligare. Ingen vet dock hur vanligt det är eftersom allt inte rapporteras. Arbetsmiljöverket ska därför göra en landsomfattande undersökning för att se hur det ser ut inom akutsjukvården.

20 mars 2006

Agneta Björk är inspektör vid Arbetsmiljöverket i Luleå. Hon är en av många inspektörer som under mars och april ska undersöka riskerna för hot och våld mot personalen på ambulanser och på akutmottagningar.

? Vi kommer att besöka alla landets akutmottagningar och många ambulansstationer, berättar hon.

Totalt kommer landets inspektörer att besöka 200 arbetsplatser. Syftet är att följa hela vårdkedjan, från det att ambulansen hämtar någon i hemmet eller på annan plats och till den kommer till akutmottagningen och vad som händer där.

? Vi ska bland annat titta på vilka skyddsbarriärer som finns, göra en riskbedömning och se vilka möjligheter det finns att snabbt få hjälp, säger Agnets Björk.

Första undersökningen

Det är första gången Arbetsmiljöverket gör en sådan här landsomfattande undersökning.

? Den behövs, och vi har valt akutsjukvården för att hot och våld är vanligast där. Det finns ett mörkertal, att många händelser aldrig rapporteras. Här i Norrbotten fick vi till exempel under 2005 bara tre rapporter och vi är övertygade om att det har hänt mycket mer, säger Agneta Björk.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida