Hot om vite för dålig arbetsmiljö

8 april 2002

Skellefteå kommun får böta 250 000 kronor om inte arbetsmiljön för boendechefer och sjuksköterskor förbättras.

Redan 1995 konstaterade arbetsmiljöinspektionen (då yrkesinspektionen) allvarliga brister inom Skellefteås sjukvård. 1999 sa ett 50-tal sjuksköterskor upp sig i protest mot den dåliga arbetsmiljön (18 fullföljde uppsägningen). Men arbetsmiljön har inte blivit bättre, tvärtom, enligt Vårdförbundets Ejja Häman Aktell.

– I dag är ungefär 30 procent av arbetsledarna sjukskrivna och bland sjuksköterskorna rör det sig om cirka 15 procent.

Vid en arbetsmiljöinspektion strax före årsskiftet konstaterades att bristerna ökat. Senast den sista juni måste Skellefteå kommun därför redovisa åtgärder för hur arbetsmiljön ska förbättras, annars riskerar kommunen ett vite på 250 000 kronor. 

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida