Bemanning

Hotas av vite på grund av dålig arbetsmiljö

Hotas av vite på grund av dålig arbetsmiljö
Många sjuksköterskor sagt upp sig och en allvarlig bemanningskris har uppstått på Östersunds sjukhus, Värst har situationen varit på kirurgenheten. Arkivbild TT/ Carolina Byremo

Arbetsmiljön på kirurgavdelningen vid Östersunds sjukhus är fortfarande kritisk. Nu hotar Arbetsmiljöverket med ett vite på 400 000 kronor om inte regionen agerar före 25 november. "Vi jobbar fortfarande många dubbelpass och extrapass" säger sjuksköterskan Maria Möller.

22 september 2021

Förra året skrotades alla lokala arbetstidsmodeller i region Jämtland Härjedalen. Nu måste vårdpersonalen jobba fler helger och kvällar med lägre ob-ersättning. Försämringen har lett till att många sjuksköterskor sagt upp sig och en allvarlig bemanningskris har uppstått på Östersunds sjukhus, något Vårdfokus tidigare rapporterat om.

Värst har situationen varit på kirurgenheten. I februari i år blev läget akut och huvudskyddsombuden gjorde en 6:6a-anmälan till Arbetsmiljöverket med krav på ”direkta och konkreta” åtgärder för att komma tillrätta med arbetsbelastning, prioriteringsordning, arbetsledning och arbetstidsförläggning.

Minskade antalet vårdplatser

Arbetsgivaren upprättade en handlingsplan där man bland annat minskade antalet vårdplatser från 52 till 36 för att matcha bemanningen. En enhetschef ska finnas på plats för daglig styrning och tiderna för läkarnas ronder har flyttats för att få bättre flöde i verksamheten. Men vid en inspektion i slutet av mars konstaterades att det fortfarande fanns brister:

”Medarbetarna riskerar ohälsa eftersom det är obalans mellan krav och resurser och återhämtningen är otillräcklig”, skriver Arbetsmiljöverket i sin rapport.

Rapporten innehåller fyra områden där fler åtgärder krävs. Bemanningen måste lösas långsiktigt, oklarheter i prioriteringsordningen ska förtydligas, personal som flyttas mellan öppen- och slutenvård ska få bättre introduktion och medarbetarna ska delta i förändringsarbetet.

– Det här är komplext och vi ser positivt på att vi får stöd i förändringsarbetet genom Arbetsmiljöverkets granskning. Vi känner stor ödmjukhet inför situationen och jobbar kontinuerligt med att förbättra arbetsmiljön på kirurgenheten. Jag hyser förhoppningar om att vi ska leva upp till kraven i god tid, säger divisionschefen Elisabeth Liljekvist till Vårdfokus.

Om regionen inte gör det före den 25 november väntar ett vite på 400 000 kronor.

Fler inhyrda sjuksköterskor

Mycket har redan gjorts. Bemanningen har exempelvis stärkts genom ett större antal inhyrda sjuksköterskor.

– Det finns för få sjuksköterskor i systemet, vilket förstås påverkar oss när vi behöver rekrytera många på en gång. Jag hoppas att vi tillsammans med medarbetarna kan komma till en nivå där arbetsmiljön är sådan att personalen tycker att de trivs och mår bra på jobbet och kan prata gott om avdelningen, säger Elisabeth Liljekvist.

Med de förändringar som nu genomförs hoppas hon att några av sjuksköterskorna som slutat kan lockas tillbaka.

– En viss rörlighet av personal är naturlig, eftersom det är brist på sjuksköterskor inom alla delar av vården. Men vi vill förstås undvika att någon slutar hos oss för att de inte trivs.

Många extrapass för sjuksköterskorna

Elisabeth Liljekvist säger också att rutiner gällande förflyttningar mellan öppen- och slutenvård har införts, något som tidigare saknats.

Hon är ny på sin post sedan en och en halv månad och har under den tiden tillbringat mycket tid i verksamheten.

– Vi har otroligt många kunniga och engagerade medarbetare, nu måste vi jobba tillsammans med att vända utvecklingen.

Maria Möller. Foto: Privat.

Sjuksköterskan Maria Möller säger att hon och hennes kollegor fortfarande har det slitsamt.

– I sommar har vi jobbat många dubbelpass och extrapass. Förra veckan kallades jag in på min lediga onsdag, tog ett extra nattpass på torsdagen och beordrades två helgpass.

Även om antalet vårdplatser har minskats har vårdbehovet varit fortsatt stort.

– Vissa dagar har vi haft 48 eller 50 patienter. De har legat på läkarexpeditioner och i behandlingsrum eller satellitats runt på andra avdelningar. Jag förstår ambitionen med att minska vår arbetsbörda, men det är ju de mest vårdkrävande som ligger kvar hos oss, så belastningen är ändå hög.

Avlastningen genom stafettsjuksköterskor är välkommen, men långt ifrån idealisk, menar Maria Möller.

– Många är unga och oerfarna och har aldrig jobbat på en kirurgavdelning förut, så de behöver mycket stöttning. Men det är ett systemfel och inget man kan klandra enskilda individer för.

”Flyttar gränser för vad som är okej”

Hon ser bara en långsiktig lösning på bemanningskrisen och det är att den tidigare arbetstidsmodellen återinförs.

– En del kollegor säger att det är bättre i år än förra året, men det är för att man hela tiden flyttar sina gränser för vad som är okej.

Huvudskyddsombudet Tony Lötebo Lubell menar att facket och arbetsgivaren på senare tid fört en god dialog. Bland annat har de enats om en ny arbetstidsmodell som börjar införas i oktober och ger en viss arbetstidsförkortning för sjuksköterskor som jobbar ständig natt eller 20-30 procent natt.

– Men för att få fart på rekryteringen krävs högre löner och bättre villkor, säger han.

Vårdfokus nyhetsbrev

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss i vården. Gratis varje vecka direkt i din inkorg.
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida